string(14) "sv_subpage.php"

Our authors

Nasze publikacje to prace wybitnych autorów z różnych ośrodków naukowych w Polsce i za granicą. Współpracują z nami zarówno osoby uznawane za autorytety naukowe w dziedzinie humanistyki, jak i młodzi zdolni naukowcy, rozpoczynający swoje kariery zawodowe.

Poniżej prezentujemy listę autorów i redaktorów wydanych przez nas prac naukowych:

 

ADAMSKA Anna, dr, Utrecht University

ADAMSKI Jakub, dr, Uniwersytet Warszawski

 

BACZKOWSKI Krzysztof, prof. dr hab., Uniwersytet Jagielloński

BALBUS Tomasz, dr hab., Instytut Pamięci Narodowej, Dolnośląska Szkoła Wyższa

BASTER Marcin, dr, Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego

BENYSKIEWICZ Krzysztof, dr hab., Uniwersytet Zielonogórski

BETLEJ Andrzej, dr hab., Uniwersytet Jagielloński, Muzem Narodowe w Krakowie

BĘBNIK Grzegorz, dr hab., Instytut Pamięci Narodowej

BIEDRZYCKA Agnieszka, dr, Polska Akademia Nauk

BIENIAK Janusz, prof. dr hab., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

BILSKA-CIEĆWIERZ Magdalena, mgr, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

BÖHR Christoph, prof. dr, Hochschule Heiligenkreuz im Wienerwald

BUDZYŃSKI Zdzisław, prof. dr hab., Uniwersytet Rzeszowski

BUKOWSKA Aneta, dr, Uniwersytet Jagielloński

BUKOWSKI Waldemar, dr, Polska Akademia Nauk

 

CZWOJDRAK Bożena, dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

DALECKA Teresa, dr

DĘBOWSKI Marek, dr hab., Uniwersytet Jagielloński

DRELICHARZ Wojciech, dr hab., Uniwersytet Jagielloński

DUBIAŃSKI Wacław, dr, Instytut Pamięci Narodowej

DUCH Oleh, dr, Ivan Franko National University of Lviv

DYBAŚ Bogusław, prof. dr hab., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska Akademia Nauk

DZIUBA Adam, dr hab., Instytut Pamięci Narodowej

DZIUROK Adam, dr hab., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Pamięci Narodowej

 

FAŁKOWSKI Wojciech, prof. dr hab., Uniwersytet Warszawski, Ministerstwo Obrony Narodowej, Zamek Królewski w Warszawie

FAZAN Katarzyna, dr hab., Uniwersytet Jagielloński, Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

FOKT Krzysztof, dr, Uniwersytet Jagielloński

 

GALAR Anna, dr

GAŁUSZKA Tomasz OP, dr hab., Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

GĄSIOROWSKI Antoni, prof. dr hab., Polska Akademia Nauk

GIBIŃSKA-MARZEC Marta, prof. dr hab., Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

GINTER Tomasz, dr

GOŁDYN Paweł, dr, Polska Akademia Nauk

GORLIŃSKA Dobrochna, dr

GRAFF Tomasz, dr, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

GRONOWSKI Tomasz Michał OSB, dr hab., Muzeum Opactwa w Tyńcu, Uniwersytet Śląski w Katowicach

GRZESIK Ryszard, prof. dr hab., Polska Akademia Nauk

GRZEŚKOWIAK-KWAWICZ Anna, prof. dr hab., Polska Akademia Nauk

GUSZPIT Ireneusz, dr hab., Uniwersytet Wrocławski, Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Gyalókay Zoltán, dr, Uniwersytet Warszawski

 

HAUSNER Wojciech

HORZELA Dobrosława, dr, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 

JAKIMEK-ZAPART Elżbieta

JANECZEK Andrzej, dr hab., Polska Akademia Nauk

JANKOWSKA-MARZEC Agnieszka, dr, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

JANKOWSKI Stanisław M.

JANUSZEK-SIERADZKA Agnieszka, dr, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

JUREK Tomasz, prof. dr hab., Polska Akademia Nauk

 

KAPUSTA Marcin

KARABOWICZ Anna, dr, Uniwersytet Jagielloński

KARGULOWA Alicja, prof. dr hab., Dolnośląska Szkoła Wyższa

KATAFIASZ Olga, dr hab., Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

KAZUSEK Szymon, dr, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

KILIAŃCZYK-ZIĘBA Justyna, dr hab., Uniwersytet Jagielloński

KLUPA Zuzanna

KOCHANIEWICZ Bogusław OP, prof. dr hab., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Pontifical University of Saint Thomas Aquinas „Angelicum”

KOŁODZIEJSKI Stanisław, dr hab., Narodowy Instytut Dziedzictwa

KONARSKA-ZIMNICKA Sylwia, dr, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

KORKUĆ Maciej, dr, Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Pamięci Narodowej

KOSIŃSKI Dariusz, prof. dr hab., Uniwersytet Jagielloński

KOTARBA Ryszard

KOTARBIŃSKI Józef

KOWALCZYK Maria, dr, Biblioteka Jagiellońska

KOWALSKI Marek Daniel, dr hab., Uniwersytet Jagielloński

KRANZ Jerzy, dr hab., Akademia Leona Koźmińskiego

KRAS Paweł, dr hab., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska Akademia Nauk

KULISZEWICZ Piotr

KURPIERZ Tomasz, dr, Instytut Pamięci Narodowej

KURTYKA Janusz, dr hab., Instytut Pamięci Narodowej, Polska Akademia Nauk

 

LABERSCHEK Jacek, dr, Polska Akademia Nauk

LASKA Justyna,

LASKOWSKA Anna

LASKOWSKI Andrzej, dr, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

LESZCZYŃSKA-SKRĘTOWA Zofia

LINK Bernard

 

MACIEJEWSKI Jacek, prof. dr hab., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

MARSZAŁEK Agnieszka, dr hab., Uniwersytet Jagielloński

MARZEC Andrzej, dr hab., Uniwersytet Jagielloński

MICHALIK Jan,

MICHNIEWSKA Magdalena

MIERNIK Grzegorz, dr hab., Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

MIKUŁA Maciej, dr hab., Uniwersytet Jagielloński

MÜHLE Eduard, prof. dr, Universität Münster

MUSIAŁ Filip, dr hab., Instytut Pamięci Narodowej, Akademia Ignatianum w Krakowie

 

NABIAŁEK Karol, dr, Uniwersytet Śląski w Katowicach

NALEWAJEK Agnieszka, dr, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

NARĘBSKA Agnieszka, dr

NOGA Zdzisław, prof. dr hab., Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

NOWAK Andrzej, prof. dr hab., Uniwersytet Jagielloński, Polska Akademia Nauk

NOWAKOWSKA Natalia, dr, University of Oxford

NOWAKOWSKI Paweł Feliks, dr, Akademia Ignatianum w Krakowie

 

OGONOWSKA Agnieszka, prof. dr hab., Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

OLEWIŃSKA Monika

OSTERWA Juliusz

OŻÓG Krzysztof, prof. dr hab., Uniwersytet Jagielloński

 

PAUK Marcin Rafał, dr hab., Uniwersytet Warszawski

PERZANOWSKA Agnieszka

PIĄTEK Przemysław, dr, Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

PIECH Zenon, dr hab., Uniwersytet Jagielloński

PIENIĄDZ Aneta, dr hab., Uniwersytet Warszawski

PŁÓCIENNIK Tomasz

POLAK Wojciech, dr, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

PYSIAK Jerzy, dr hab., Uniwersytet Warszawski

 

RAABE Stephan, Konrad-Adenauer-Stiftung

RABIEJ Piotr, dr, Uniwersytet Jagielloński

RAŹNY Jarosław

ROKOSZ Mieczysław, dr hab., Uniwersytet Jagielloński

RYŚ Grzegorz, dr hab., Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

SAMSONOWSKA Krystyna, dr, Uniwersytet Jagielloński

SCHMIDT Michał

SIKORA Franciszek, dr, Polska Akademia Nauk

SIKORA Mirosław, dr, Instytut Pamięci Narodowej

SKIERSKA Izabela, dr hab., Polska Akademia Nauk

SKOLIMOWSKA Anna, dr hab., Uniwersytet Warszawski

SKOWRON Ryszard, prof. dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach

SMOŁUCHA Janusz, dr hab., Akademia Ignatianum w Krakowie

SPEER Christian, dr, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

SPERKA Jerzy, dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach

SROKA Stanisław, prof. dr hab., Uniwersytet Jagielloński

STARZYŃSKI Marcin, dr hab., Uniwersytet Jagielloński

STOLICKI Jarosław, dr hab., Uniwersytet Jagielloński

SZCZUR Stanisław, prof. dr hab., Uniwersytet Jagielloński

SZPYTMA Mateusz, dr, Instytutu Pamięci Narodowej

SZWAGRZYK Krzysztof, dr hab., Instytut Pamięci Narodowej

SZYSZKA Janusz, dr, Polska Akademia Nauk

ŚMIETANKA-KRUSZELNICKI Ryszard, dr, Instytut Pamięci Narodowej

ŚWIEBODA Wojciech, dr, Biblioteka Jagiellońska

 

TABOR Dariusz CR, dr hab., Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

TARKA Krzysztof, prof. dr hab., Uniwersytet Opolski

TERLECKI Ryszard, prof. dr hab., Akademia Ignatianum w Krakowie, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

TOMASZEWICZ Janina

TRAWICKA Zofia, dr hab.

TRAWKA Renata, dr, Uniwersytet Rzeszowski

TRZÓPEK Joanna, dr hab., Uniwersytet Jagielloński

URUSZCZAK Wacław, prof. dr hab., Uniwersytet Jagielloński

 

WALANUS Wojciech, dr, Uniwersytet Jagielloński

WALCZAK Marek, dr hab., Uniwersytet Jagielloński

WALCZY Łukasz, dr, Muzeum Żup Krakowskich

WANICKA Agnieszka, dr, Uniwersytet Jagielloński

WAŚKO Anna, dr hab., Uniwersytet Jagielloński

WENKLAR Michał, dr, Instytut Pamięci Narodowej, Akademia Ignatianum w Krakowie

WĘCŁAWOWICZ Tomasz, prof. dr hab., Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

WĘCOWSKI Piotr, dr hab., Uniwersytet Warszawski

WĘGRZYN Dariusz, dr, Instytut Pamięci Narodowej

WIJACZKA Jacek, prof. dr hab., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

WILAMOWSKI Maciej, Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa

WITKOWSKI Krzysztof, dr, Muzeum Technik Ceramicznych

WŁODEK Zofia, prof. dr hab., Polska Akademia Nauk

WNĘK Konrad, dr hab., Uniwersytet Jagielloński

WOJENKA Michał, dr, Uniwersytet Jagielloński

WOLSKI Marian, dr hab., Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

WRONISZEWSKI Jan, prof. dr hab., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

WRÓBLEWSKI Sławomir, dr, Archiwum Narodowe w Krakowie

WYRWA Andrzej Marek, prof. dr hab., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

WYSOCKI Wiesław Jan, prof. dr hab., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

ZAJĄC Ewa

ZAWITKOWSKA Wioletta, dr hab., Uniwersytet Rzeszowski

ZBLEWSKI Zdzisław, dr hab., Uniwersytet Jagielloński

ZDANEK Maciej, dr hab., Uniwersytet Jagielloński

ZWIERZYKOWSKI Michał, dr hab., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ZYBLIKIEWICZ Lidia, dr, Uniwersytet Jagielloński