string(14) "sv_subpage.php"

Editorial projects

W latach 1998–2018 Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana” wydało około 250 publikacji naukowych z zakresu takich dziedzin naukowych jak historia, historia sztuki, literatura, teatr i psychologia. Wśród nich należy wyróżnić własne projekty wydawniczo-popularyzatorskie Towarzystwa, finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

 • Wydanie i dystrybucja książki Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie, t. 5, oprac. A. Biedrzycka, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą, nr umowy 04517/18/FPK/DDZ (w realizacji);
 • Tłumaczenie na j. angielski, wydanie i dystrybucja książki W. Drelicharza, Idea zjednoczenia królestwa w średniowiecznym dziejopisarstwie polskim, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, „Umiędzynarodowienie” 3.a, nr umowy 3aH 15 0212 83 (w realizacji);
 • Tłumaczenie na j. angielski, wydanie i dystrybucja książki M. Wolskiego, Potoccy herbu Pilawa do początku XVII wieku. Studium genealogiczno-własnościowe, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, „Umiędzynarodowienie” 3.a, nr umowy 3aH 15 0213 83, projekt rozliczony;
 • Wydanie i dystrybucja książki Działalność fundacyjna biskupów krakowskich pod red. M. Walczaka, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Działalność upowszechniająca naukę (DUN) na rok 2015, nr umowy 1212/P-DUN/2015, projekt rozliczony;
 • Wydanie i dystrybucja książki Jagiellonowie i ich świat. Dynastia królewska w drugiej połowie XV i w XVI w. pod red. B. Czwojdrak, J. Sperki i P. Węcowskiego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Działalność upowszechniająca naukę (DUN) na rok 2015, nr umowy 1211/P-DUN/2015, projekt rozliczony;
 • Wydanie i dystrybucja książki Zoltana Gyalokaya, Rzeźby Marii z Dzieciątkiem o francuskiej proweniencji stylowej w Małopolsce i na Spiszu w 1 poł. XIV w., Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Działalność upowszechniająca naukę (DUN) na rok 2015, nr umowy 1210/P-DUN/2015, projekt rozliczony;
 • Wydanie i dystrybucja książki Dobrochny Gorlińskiej, Żydzi w administracji skarbowej polskich władców czasu rozbici dzielnicowego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Działalność upowszechniająca naukę (DUN) na rok 2015, nr umowy 563/P-DUN/2015, projekt rozliczony;
 • Wydanie i dystrybucja książki Patronat artystyczny Jagiellonów pod red. M. Walczaka i P. Węcowskiego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Działalność upowszechniająca naukę (DUN) na rok 2015, nr umowy 563/P-DUN/2015, projekt rozliczony;
 • Wydanie i dystrybucja książki P. Wierzbickiego, Orientacja lewicowa w środowiskach opozycji politycznej w PRL (1976-1989), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Działalność upowszechniająca naukę (DUN) na rok 2015, nr umowy 564/P-DUN/2015, projekt rozliczony;
 • Wydanie i dystrybucja książki „Imagines pictae”. Studia nad gotyckim malarstwem w Polsce pod red. W. Walanusa i M. Walczaka, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Działalność upowszechniająca naukę (DUN) na rok 2015, nr umowy 564/P-DUN/2015, projekt rozliczony;
 • Wydanie i dystrybucja książki J. Szyszki, Z dziejów domeny monarszej w Polsce. Dobra królewskie w ziemi lwowskiej od połowy XIV do początku XVI wieku, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Działalność upowszechniająca naukę (DUN) na rok 2015, nr umowy 564/P-DUN/2015, projekt rozliczony;
 • Wydanie i dystrybucja książki S. Wróblewskiego, Rycerstwo ziemi sądeckiej w średniowieczu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Działalność upowszechniająca naukę (DUN) na rok 2015, nr umowy 564/P-DUN/2015, projekt rozliczony;
 • Wydanie i dystrybucja książki P. Węcowskiego, Początki Polski w pamięci historycznej późnego średniowiecza, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Działalność upowszechniająca naukę (DUN) na rok 2014, nr umowy 1083/P-DUN/2014, projekt rozliczony;
 • Wydanie i dystrybucja książki M. Michniewskiej, Rośliny w małopolskim gotyckim malarstwie tablicowym 1420–1540, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Działalność upowszechniająca naukę (DUN) na rok 2014, nr umowy 583/P-DUN/2014, projekt rozliczony;
 • Wydanie i dystrybucja książki Katalog zbioru dokumentów pergaminowych Biblioteki Jagiellońskiej, oprac. K. Nabiałek, W. Świeboda, M. Zdanek przy współpracy R. Tatarzyńskiego, pod red. K. Nabiałka, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Działalność upowszechniająca naukę (DUN) na rok 2014, nr umowy 583/P-DUN/2014, projekt rozliczony;
 • Wydanie i dystrybucja książki E. Mühle i A. Laskowskiej, Polen im Mittelalter. Ein Verzeichnis der seit 1990 auf Deutsch, Englisch und Französisch publizierten Arbeiten der polnischen Mediävistik / Poland in the Middle Ages. A Bibliography of Polish Medieval Scholarship in German, English and French since 1990 / La Pologne au Moyen Âge. Bibliographie des publications en études médiévales polonaises parues depuis 1990 en allemand, anglais et français, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Działalność upowszechniająca naukę (DUN) na rok 2014, nr umowy 583/P-DUN/2014, projekt rozliczony;
 • Wydanie i dystrybucja książki A. Galar, W europejskiej wspólnocie cysterskiej. Udział cystersów z historycznych ziem polskich w Kapitułach Generalnych w Citeaux (XII-XVIII wiek), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Działalność upowszechniająca naukę (DUN) na rok 2014, nr umowy 583/P-DUN/2014, projekt rozliczony;
 • Wydanie i dystrybucja książki A. Bukowskiej, Najstarsza katedra w Poznaniu. Problem formy i jej genezy w kontekście architektury około roku 1000, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Działalność upowszechniająca naukę (DUN) na rok 2013, nr umowy 943/P-DUN/2013, projekt rozliczony;
 • Wydanie i dystrybucja książki W. Świebody, Innowiercy w opiniach prawnych uczonych polskich w XV wieku. Poganie, żydzi, muzułmanie, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Działalność upowszechniająca naukę (DUN) na rok 2013, nr umowy 578/P-DUN/2013, projekt rozliczony;
 • Wydanie i dystrybucja książki J. Adamskiego, Sklepienia pseudopoligonalne w architekturze gotyckiej. Studium z dziejów architektonicznego iluzjonizmu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Działalność upowszechniająca naukę (DUN) na rok 2013, nr umowy 578/P-DUN/2013, projekt rozliczony;
 • Wydanie i dystrybucja książki Ecclesia semper reformanda. Kryzysy i reformy średniowiecznego Kościoła, pod red. G. Rysia, T. Gałuszki OP i T. Graffa, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Działalność upowszechniająca naukę (DUN) na rok 2013, nr umowy 578/P-DUN/2013, projekt rozliczony;
 • Wydanie i dystrybucja książki K. Witkowskiego, Władysław Odonic, książę wielkopolski (ok. 1190-1239), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Działalność upowszechniająca naukę (DUN) na rok 2012, nr umowy 949/P-DUN/2012, projekt rozliczony;
 • Wydanie i dystrybucja książki Ze świata ułudy. Wybór pism teatralnych, wybór i oprac. D. Kosiński, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Działalność upowszechniająca naukę (DUN) na rok 2012, nr umowy 950/P-DUN/2012, projekt rozliczony;
 • Wydanie i dystrybucja książki K. Nabiałka, Starostwo olsztyńskie do połowy XVII wieku, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Działalność upowszechniająca naukę (DUN) na rok 2012, nr umowy 946/P-DUN/2012, projekt rozliczony;
 • Wydanie i dystrybucja książki Narodziny Rzeczypospolitej. Studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych, pod red. W. Bukowskiego i T. Jurka, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Działalność upowszechniająca naukę (DUN) na rok 2012, nr umowy 945/P-DUN/2012, projekt rozliczony;
 • Wydanie i dystrybucja książki A. Nowaka, Imperiological Studies: A Polish Perspective, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Działalność upowszechniająca naukę (DUN) na rok 2011, nr umowy 848/P-DUN/2011, projekt rozliczony;
 • Wydanie i dystrybucja książki S. Sroki, Średniowieczny Bardiów i jego kontakty z Małopolską, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Działalność wspomagająca badania na rok 2010, nr umowy 321/P-DWB/2010, projekt rozliczony;
 • Wydanie i dystrybucja książki M. Starzyńskiego, Krakowska rada miejska w średniowieczu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Działalność wspomagająca badania na rok 2010, nr umowy 322/P-DWB/2010, projekt rozliczony;
 • Wydanie i dystrybucja książki A. Betleja, Sibi, Deo, Posteritati. Jabłonowscy a sztuka w XVIII w., Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Działalność wspomagająca badania na rok 2010, nr umowy 254/P-DWB/2010, projekt rozliczony.