Sale!

Katalog zbioru dokumentów pergaminowych Biblioteki Jagiellońskiej

40,00 

Data wydania: 2014

Ilość stron: vol. I: 768 pp., vol. II: 238 pp. (including 78 pp. illustrations)

Rodzaj oprawy: hardcover

Miejsce wydania: Kraków

Pozostałe informacje

Oddawana do rąk Czytelników publikacja jest pierwszym opracowaniem kolekcji pergaminów Biblioteki Jagiellońskiej. Katalog zawiera szczegółowe opisy 715 dokumentów pergaminowych, pochodzących z okresu od XIII do XX wieku i stanowiących ważną część polskiego dziedzictwa narodowego, przechowywanego w Bibliotece Jagiellońskiej. Ponad połowa dokumentów została spisana w okresie średniowiecza, ich znacząca część nigdy wcześniej nie była publikowana ani nawet wprowadzona do obiektu naukowego. Zebrany i wszechstronnie opracowany w katalogu materiał ma dużą wagę naukową, nie tylko dla dyscyplin stricte historycznych (dyplomatyka, sfragistyka, heraldyka), ale dla szeroko pojętej humanistyki (biografistyka, historia literatury, regionalistyka). Niniejsza publikacja to efekt kilkuletniej pracy zespołu badaczy, który wykazał się znakomitym opanowaniem warsztatu historycznego (umiejętności paleograficzne, neograficzne i językowe) i konsultował swoje ustalenia z wieloma specjalistami z innych ośrodków naukowych w Polsce.

Badaczom udało się zapełnić dotkliwą lukę, którą stanowił brak narzędzi i pomocy warsztatowych w poszukiwaniu przekazów źródłowych. Z katalogu mogą korzystać uczeni polscy i zagraniczni, którzy dzięki opracowaniu wstępu w języku angielskim uzyskają informacje na temat zawartości zbioru dokumentów pergaminowych jednej z dwóch najważniejszych bibliotek polskich.

Katalog wzbogacają obszerny indeks, liczący kilkanaście tysięcy haseł osobowych i miejscowych, oraz materiał ilustracyjny, obejmujący najciekawsze przykłady dokumentów, odciski pieczęci, a także znaki notarialne.