Pruchnik. Studia z dziejów miasta i okolic, wydanie 2

50,00 

Data wydania: 2017

Ilość stron: 376 + wkładki z ilustracjami (nlb)

Rodzaj oprawy: hardcover

Miejsce wydania: Kraków

Pozostałe informacje

Do rąk czytelników oddajemy drugie, zmienione i rozszerzone wydanie interdyscyplinarnego tomu studiów poświęconych dziejom i sztuce rejonu ziemi przemyskiej ­– Pruchnika oraz jego najbliższych okolic.

Teksty składające się na niniejszy zbiór zostały zaprezentowane w układzie chronologicznym. Otwiera je opracowanie Wojciecha Blajera przybliżające czasy przedhistoryczne. Następny tekst, autorstwa Mariana Wolskiego, poświęcony jest historii osadnictwa okolic Pruchnika oraz dziejom samego miasta do schyłku XVI w. Jerzy Motylewicz opracował dzieje Pruchnika w stuleciach XVII i XVIII. Tekst Pawła Romanika obejmuje historię miasta od końca XVIII do połowy XIX w. Artykuł ten ma nieco inną strukturę od pozostałych części. Autor więcej uwagi poświęcił układowi przestrzennemu miasta, zachodzącym w nim zmianom oraz budowlom i urządzeniom użyteczności publicznej. Dzieje miasta zamyka tekst Arkadiusza S. Więcha, przedstawiający okres od drugiej połowy XIX w. po czasy współczesne. Artykuł Marcina Szymy omawia zabytki sztuki i architektury Pruchnika i okolic. Monografię dopełnia tekst Andrzeja Żygadły „Rysunki pruchnickie w twórczości Kajetana Wincentego Kielisińskiego”.

Publikację uzupełnia bogaty materiał ilustracyjny (fotografie, mapy, plany) oraz indeks nazw osobowych i geograficznych.

You may also like…

  • Wyczerpany
    Read more

    Janów Biskupi. Miasto rezydencjonalne biskupów łuckich (1465-1796) i podlaskich (1818-1867)

  • Add to cart

    Archiwum teatru XIX wieku. Ludzie, dokumenty, historie

    80,00