Słownik Historyczno-Geograficzny Województwa Krakowskiego w Średniowieczu, część V, zeszyt 2

40,00 

Data wydania: 2019

Ilość stron: 191 p.

Rodzaj oprawy: softcover

Miejsce wydania: Kraków-Warszawa

Pozostałe informacje

Drugi zeszyt piątej części Słownika Historyczno-Geograficznego Województwa Krakowskiego w Średniowieczu obejmuje następujacy zakres haseł: Nagnojowice – Niegoszowice.

Słownik obejmuje – w układzie alfabetycznym – hasła dotyczące miejscowości i obiektów fizjograficznych stołecznej prowincji Królestwa Polskiego w jej przedrozbiorowych granicach. W ramach haseł uszeregowane są wszystkie informacje źródłowe na temat danej miejscowości, przede wszystkim o jej ówczesnej przynależności administracyjnej, granicach i warunkach geograficznych, stosunkach własnościowych, lokacjach, przynależności parafialnej i ciekawszych sprawach obyczajowych jej mieszkańców. Chronologiczny zakres słownika wyznaczają z jednej strony pierwsze wzmianki o poszczególnych miejscowościach, z drugiej zaś rok 1530. Zestawiony w słowniku materiał jest w zasadniczym zrębie wyciągiem z ksiąg sądowych grodzkich i ziemskich, znajdujących się w Archiwum Państwowym w Krakowie, oraz z archiwaliów kościelnych. Wydawnictwo to jest niezbędną pomocą naukową w warsztacie badacza późnego średniowiecza i epoki wczesnonowożytnej. W lekturze pomagają mapy i tablice genealogiczne. Słownik opracowano w Instytucie Historii PAN, wydano przy wsparciu finansowym Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Okładka miękka • format A4 • ss. 191
ISBN 978-83-65548-43-6
ISBN 978-83-65880-59-8
Kraków-Warszawa 2019

You may also like…

  • Add to cart

    Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, part IV, issue 4

    42,00 
  • Add to cart

    Słownik Historyczno-Geograficzny Województwa Krakowskiego w Średniowieczu, część V, zeszyt 1

    44,00