W służbie pierwszych Jagiellonów

Podtytuł: 32

Autorzy: Wioletta Zawitkowska

Data wydania: 2005

Ilość stron: 524 + 8 nlb (ilustracje)

Format: B5

Rodzaj oprawy: twarda

ISBN: 83-88385-70-4

Pozostałe informacje

Choć w ostatnich latach znacząco rozwinął się w mediewistyce nurt badań nad dziejami rodów oraz wyodrębniających się z nich rodzin możnowładczych i rycerskich, to monografie poszczególnych jednostek nadal należą do mniejszości. Książka W. Zawitkowskiej już z racji podejmowanej tematyki przynosi swoiste novum, omawia bowiem działalność polityczną i przebieg kariery urzędniczej najwybitniejszego przedstawiciela wpływowej rodziny Koniecpolskich w 1 połowie XV w. Postać wojewodzica, który w burzliwym okresie stał się kanclerzem trzech kolejnych Jagiellonów (Władysława Jagiełły i jego synów Władysława III oraz Kazimierza), nie doczekała się dotąd osobnego opracowania. Uzupełnienie tej luki było dla autorki tym większym wyzwaniem, że w historiografii ugruntowały się rozbieżne opinie na temat poglądów i znaczenia na scenie politycznej Jana Taszki. Ustalenie rzeczywistego miejsca w ówczesnej elicie władzy i majątku, charakterystyka przekonań i metod prowadzenia działalności publicznej pierwszego kanclerza świeckiego w dziejach zjednoczonego Królestwa – to główne założenia rozprawy. Wykorzystując kryteria i narzędzia badawcze różnych nauk, bogatą bibliografię i materiał źródłowy, autorka stworzyła barwną i ciekawą publikację naukową, którą można tematycznie usytuować pomiędzy monografią biograficzną i genealogiczną. Funkcję systematyzującą spełniają aneks, tablice genealogiczne, mapy oraz indeks.