Repertorjum polskich dokumentów doby piastowskiej

Podtytuł: 32

Autorzy: Zofia Kozłowska-Budkowa

Data wydania: 2006

Ilość stron: 240

Format: B5

Rodzaj oprawy: miękka

ISBN: 83-88385-63-1

Pozostałe informacje

Wznowienie klasycznego dzieła Zofii Kozłowskiej-Budkowej wydanego po raz pierwszy w roku 1937 pod auspicjami Komisji Historycznej Polskiej Akademii Umiejętności. Zostały tu zregestowane dokumenty odnoszące się do Polski wydane zarówno przez polskich, jak i obcych wystawców. Autorka uwzględniła nie tylko autentyki, ale także falsyfikaty. Każdy dokument opatrzony jest obszernym aparatem krytycznym. Wierna poprzedniej (uwzględniająca pierwotną paginację na marginesach obecnej książki i korygująca jedynie ewidentne pomyłki drukarskie) edycja przygotowana przez Societas Vistulana została wzbogacona o przedmowę Bożeny Wyrozumskiej, która z jednej strony podkreśla ogromne znaczenie tego dzieła także dla współczesnych badań nad dziejami Polski X-XII wieku, z drugiej wyszczególnia poczynione przez późniejszych historyków uzupełnienia o dokumenty Kozłowskiej-Budkowej nieznane (podaje przy tym odnośniki bibliograficzne do nowszej literatury).

Seria: Klasyczne Dzieła Polskiej Historiografii, nr 3