Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie, tom 1

Ilość stron: 600 (464 + 136)

Format: B5

Rodzaj oprawy: twarda

ISBN: 83-88385-67-4

Pozostałe informacje

Seria wydawnicza „Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie” to wspólne przedsięwzięcie „Societas Vistulana” i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego celem jest publikacja tekstów inskrypcji i opisów herbów z obiektów znajdujących się w dawnych i obecnych kościołach obrządku rzymsko- i greckokatolickiego, kaplicach (cmentarnych i przydrożnych), pałacach, zamkach oraz budynkach użyteczności publicznej – plon dwunastoletniej inwentaryzacji prowadzonej przez krakowskich historyków na terytorium Republiki Ukrainy. W wydawnictwie tym zaplanowane jest opublikowanie setek inskrypcji i herbów, które dotąd rzadko lub prawie w ogóle nie były znane. Poszczególne tomy zawierają oprócz edycji inskrypcji i opisów herbów (każda pozycja katalogowa opatrzona jest zestawieniem bibliograficznym i przypisami) bogaty materiał ikonograficzny w formie zdjęć, map i planów oraz indeksy osobowy, geograficzny i rzeczowe. Jako pierwsza ukazuje się publikacja poloników ziemi lwowskiej dawnego województwa ruskiego w opracowaniu Agnieszki Biedrzyckiej (autorki m.in. „Bibliografii pomników kultury dawnych kresów południowo-wschodnich Rzeczypospolitej”). Jeszcze tego lata ukażą się następne tomy – „Kamieniec Podolski”, „Ziemia przemyska” i „Województwo podolskie”.

Nakład wyczerpany
Dalsze informacje: dystrybucja@vistulana.pl

Może spodoba się również…

 • Wyczerpany
  Dowiedz się więcej

  Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie, t. 4

  Piotr Rabiej

 • Wyczerpany
  Dowiedz się więcej

  Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie, t. 2

  Piotr Kuliszewicz

 • Wyczerpany
  Dowiedz się więcej

  Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie, tom 5

  Agnieszka Biedrzycka

 • Wyczerpany
  Dowiedz się więcej

  Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie, t. 3

  Andrzej Marzec

  21,00