Polacy i Niemcy przeciwko komunistycznej dyktaturze / Polen und Deutsche gegen die kommunistische diktatur

Data wydania: 2004

Ilość stron: 88

Format: 297 x 297 mm

Rodzaj oprawy: miękka

ISBN: 83-88385-47-X

Pozostałe informacje

Publikacja dwujęzyczna przedstawiająca dzieje i formy walki mieszkańców PRL i NRD z narzuconym im w powojennej rzeczywistości reżimem – w Polsce od antykomunistycznej partyzantki po narodziny „Solidarności” i jej walkę w stanie wojennym oraz odzyskanie niepodległości, a w Niemczech Wschodnich od prób stworzenia parlamentarnego, demokratycznego systemu po zburzenie berlińskiego muru. Formy opozycji i oporu były różne: konspiracja i walka zbrojna, demonstracje i robotnicze strajki, tworzenie opozycyjnych struktur, kultura niezależna, indywidualny sprzeciw wobec narzucanej ateizacji, protesty organizowane lub choćby wspierane przez Kościół. Setki zdjęć (często wcześniej nieupublicznianych) i zwięzłe teksty tworzą dwa cykle tablic, które doskonale obrazują – a dzięki porządkowi chronologicznemu i hasłowemu systematyzują – kolejne etapy i przejawy działań opozycji w obu krajach, dając przy tym szansę zaobserwowania, co było wspólnego dla tej walki, a co ją różniło. Książka jest pełnobarwnym albumem-katalogiem polsko-niemieckiej wystawy o tym samym tytule, dokumentującym plansza po planszy całą ekspozycję. Jej autorzy młodszych uczą, a starszym przypominają, jak wywalczono dzisiejszą wolność.

Nakład wyczerpany
Dalsze informacje: dystrybucja@vistulana.pl