Królestwo Polskie 1295-1370

Podtytuł: 32

Data wydania: 2005

Ilość stron: 717

Format: B5

Rodzaj oprawy: miękka

ISBN: 83-88385-42-9

Pozostałe informacje

Wznowienie w jednym woluminie wydanego w l. 1919-1920 w trzech tomach wielkiego dzieła Oswalda Balzera – jednego z najwybitniejszych polskich historyków prawa i ustroju. Stanowi szczegółowe i wieloaspektowe omówienie charakteru i struktury państwa polskiego w okresie panowania ostatnich koronowanych Piastów. Jak pisze w przedmowie Tomasz Jurek, „nawet przy częściowej dezaktualizacji dzieło Balzera stanowi w wielu dziedzinach niewyczerpane wprost źródło inspiracji i konieczny punkt odniesienia dla wszelkich nowszych badań. […] Nie sposób prowadzić jakichkolwiek poważnych studiów nad epoką bez zapoznania się z tą lekturą”. Korzystanie z edycji ułatwia zmodernizowana pisownia i interpunkcja oraz oznaczenie na marginesach paginacji pierwszego wydania.

Seria: Klasyczne Dzieła Polskiej Historiografii, nr 1

Nakład wyczerpany
Dalsze informacje: dystrybucja@vistulana.pl