Kościoły i klasztory rzymskokatolickie na terenie dawnego województwa bełskiego, t. 2

95,00 

Autorzy: red. A. Betlej, A. Dworzak

Data wydania: 2021

Ilość stron: 1032

Format: B5

Rodzaj oprawy: twarda

Miejsce wydania: Kraków

ISBN: 978-83-65548-79-5

Pozostałe informacje

Publikacja stanowi drugi tom serii poświęconej kościołom i klasztorom rzymskokatolickim na terenie dawnego województwa bełskiego, powstała jednak w nawiązaniu do założeń serii Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej pod redakcją naukową prof. Jana K. Ostrowskiego. Podstawowym celem Autorów i Redaktorów prezentowanej książki było uchwycenie stanu zachowania prezentowanych zabytków na rok 1939, czyli okres przed wybuchem II wojny światowej i przedstawienie w ten sposób panoramy artystycznej sztuki sakralnej  ziem dawnego województwa bełskiego. Zakres terytorialny opracowania ustalono, traktując jako punkt wyjścia  podział administracyjny  Rzeczypospolitej z roku 1772, na który nałożono granicę państwową z roku 1939 oraz nową granicę państwową z roku 1945 (pierwsza z nich wyznacza kres badanego obszaru na wschodzie, druga zaś na zachodzie). W efekcie opracowaniem objęto zabytki, które do roku 1772 pozostawały na terenie województwa bełskiego, w okresie galicyjskim weszły w skład cyrkułu bełskiego Królestwa Galicji i Lodomerii, a następnie województwa lwowskiego II Rzeczypospolitej. Niniejszy tom obejmuje monografie 41 kościołów i kaplic znajdujących się w 34 miejscowościach zlokalizowanych na terenach dawnych powiatów bełskiego i buskiego. Teksty poszczególnych monografii, autorstwa znakomitych specjalistów, powstały na podstawie materiałów pozyskanych na podstawie kilku wyjazdów inwentaryzacyjnych. Książka o objętości ponad 1000 stron zawiera bogaty materiał ilustracyjny (961 ilustracji), indeks osobowy oraz spis obiektów opisanych w dwóch tomach serii.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” nr 009/NPRH2/H11/81/2012 pt. Inwentaryzacja zabytków sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Województwo bełskie, realizowanego w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 2012–2021 pod kierunkiem dr. hab. Andrzeja Betleja, prof. UJ.