Promocja!

Jako serce pośrodku ciała… Kultura artystyczna kościoła Mariackiego w Krakowie

104,00 

Autorzy: pod red. Marka Walczaka i Agaty Wolskiej

Data wydania: 2020-2021

Ilość stron: 630

Format: A4

Rodzaj oprawy: twarda

Miejsce wydania: Kraków

ISBN: 978-83-65548-61-0

Pozostałe informacje

Z radością informujemy, że do sprzedaży trafia jedna z naszych najbardziej wyczekiwanych publikacji!

Jako serce pośrodku ciała… Kultura artystyczna kościoła Mariackiego w Krakowie to niezwykle obszerny i bogato ilustrowany tom, przygotowany we współpracy z parafią Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny dzięki ogromnemu wysiłkowi i zaangażowaniu redaktorów naukowych, prof. Marka Walczaka i dr Agaty Wolskiej, a przede wszystkim grona ponad 50 znakomitych historyków, historyków sztuki, muzykologów i konserwatorów, którzy zechcieli ubogacić treść książki prezentacją swoich ustaleń.

Publikacja jest adresowana zarówno do profesjonalnych badaczy dziejów i kultury artystycznej jednej z najpiękniejszych i najważniejszych świątyń w Polsce, jak i do miłośników zabytków i historii tego wyjątkowego kościoła. Na kartach książki Czytelnicy znajdą wnikliwe studia poświęcone kontekstom historycznym i społecznym funkcjonowania krakowskiej fary, zagadnieniom architektonicznymi i funeralnym, liturgii i jej oprawie muzycznej oraz wyposażeniu świątyni z uwzględnieniem niezwykle szerokiego spektrum związanej z nim problematyki. Pisząc o kwestiach znanych, Autorzy dokonują reinterpretacji dotychczasowych ustaleń, a duża część tekstów – jak podkreślają redaktorzy naukowi w słowie wstępnym – „ma charakter pionierski (np. studia dotyczące spraw liturgii i jej oprawy muzycznej, topografii i krypt, dziejów cmentarza parafialnego albo architektury kamienicy penitencjarzy) i będzie stanowić punkt wyjścia dla przyszłych pogłębionych badań”.

Spis treści

9  ks. infułat Dariusz Raś, archiprezbiter bazyliki Mariackiej w Krakowie „Jako serce pośrodku ciała”. Słowo w czasie mszy świętej. Kraków, 23 kwietnia 2016 roku

11  ks. arcybiskup Grzegorz Ryś, metropolita łódzki Kościół jest Oblubienicą

16  Marek Walczak, Agata Wolska Słowo od redaktorów naukowych

17 Krzysztof J. Czyżewski, Marek Walczak „Jako serce pośrodku ciała”. Wprowadzenie do problematyki historycznoartystycznej kościoła Mariackiego w Krakowie

45  Monika Jakubek-Raczkowska, Juliusz Raczkowski Średniowieczne fary wielkich miast pruskich – współczesne problemy badawcze i konserwatorskie

55  Zdzisław Noga Krakowska gmina miejska a kościół farny w okresie przedindustrialnym

63  ks. Szymon Fedorowicz Służba Boża w kościele Mariackim w Krakowie na przestrzeni wieków na przykładzie wybranych zagadnień

75  ks. Janusz Królikowski Nieznane kazanie Jacka Mijakowskiego OP wygłoszone w kościele Mariackim w Krakowie w Wielki Piątek 1630 roku

91  Elżbieta ZwolińskaSalve sancta Parens. O dźwiękowej oprawie liturgii w krakowskiej świątyni Mariackiej w pierwszej połowie XVI wieku

101  Andrzej Edward Godek Repertuar osiemnastowiecznych mansjonarskich ksiąg

liturgicznych z Archiwum Bazyliki Mariackiej w Krakowie

109  Elżbieta Knapek Świętosław Milczący i jego ikonografia w świetle nowych źródeł

115  Piotr Pajor Co wiemy o pierwszym gotyckim kościele Mariackim? Rekonstrukcja, fazy budowy, styl

127  Jakub Adamski Kim był Heynricus parlirer zatrudniony przy wznoszeniu kościoła

Mariackiego? Uwagi o architekturze korpusu fary i przemianach w organizacji prac budowlanych w późnośredniowiecznym Krakowie

137  Sonia Bała Maswerki kościoła Mariackiego w Krakowie w świetle zachowanej ikonografii

153  Waldemar Komorowski Kamienica spowiedników i inne domy duchowieństwa mariackiego

161  Michał Kurzej Uwagi o aranżacji kościoła Mariackiego w czasach ks. Jacka Łopackiego

171  Natalia Koziara Realizacje malarskie Andrzeja Radwańskiego dla kościoła Mariackiego

179  Joanna Daranowska-Łukaszewska Źródła dekoracji stropu w pomieszczeniu reprezentacyjnym na drugim piętrze kamienicy penitencjarzy mariackich w Krakowie

183  Michał Wardzyński Rzeźba i mała architektura marmurowa pierwszej połowy XVII wieku w kościele Mariackim: analiza historyczno-materiałoznawcza, pochodzenie warsztatowe, przemiany tradycji artystycznych

195  Wojciech WalanusCaemeterium circa hanc Ecclesiam est amplum. O wyglądzie dawnego cmentarza przy kościele Mariackim w Krakowie

207  Aldona Sudacka Krypty grobowe i groby w kościele Mariackim w Krakowie w świetle archiwaliów i badań terenowych

219  Katarzyna Mikocka-Rachubowa Nagrobek Marcina Leśniowolskiego w kościele Mariackim w Krakowie

227  Aleksander Stankiewicz Z dziejów fundacji mieszczan krakowskich. Grobowiec Franckowiczów i Lodwigów

237  Weronika Rostworowska-Kenig Kościół Mariacki jako nekropolia obywatelska w okresie Wolnego Miasta Krakowa

249  Barbara Ostafin Fundacje kościelne Tadeusza Polaczka-Korneckiego (1885–1942) dla kaplicy św. Łazarza w kościele Mariackim w Krakowie

253  Katarzyna Płonka-Bałus Bracia Hutterowie i Biblia altarystów kościoła Mariackiego

261  Adam Spodaryk Zaginiony ołtarz Michała Lancza z Kitzingen z kaplicy Nawrócenia św. Pawła w kościele Mariackim w Krakowie

271  Masza Sitek Retabulum świętych Janów z kaplicy Bonerowskiej. Problem istnienia

289  Jerzy Żmudziński Matka Boska Częstochowska w kościele Mariackim w Krakowie. Dzieje wizerunku na tle początkowych dziejów kultu

297  Piotr Kołpak Znaczenie średniowiecznych witraży w prezbiterium kościoła Mariackiego w Krakowie na przestrzeni dziejów

309  Dobrosława Horzela „Szyby kolorowe”. Akwarelowa dokumentacja średniowiecznych witraży kościoła Mariackiego

317  Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska, Tomasz Szybisty Przyczynek do biografii artystycznej ks. Bronisława Mazura, ostatniego projektanta witraży do kościoła Mariackiego w Krakowie

323  Agata Felczyńska Dzwony bazyliki Mariackiej – pozornie dobrze znany zespół dzieł dawnego ludwisarstwa

331  Magdalena Adamska O złotym kielichu Błażeja Szeligowskiego

343  Katarzyna Moskal „Krzyż staroświeckiey roboty szyty”. Gotyckie haftowane preteksty w skarbcu kościoła Mariackiego w Krakowie jako źródło informacji o parafii i mieszczanach

355  Anna Warzecha Haft Kościoła wschodniego w skarbcu bazyliki Mariackiej w Krakowie

365  Joanna Sławińska Kobierce perskie tzw. polskie (tapis polonais) w kościele Mariackim

379  Beata Biedrońska-Słotowa Niekonwencjonalne dary dla kościoła Mariackiego i sposoby ich zastosowania

383  Maria Porucznik Ksiądz archiprezbiter Józef Krzemieński jako opiekun i fundator szat liturgicznych oraz tkanin ze skarbca kościoła Mariackiego w Krakowie

393  Aleksandra Hola, Jacek Bagniuk, Michał Płotek, Małgorzata Walczak, Grażyna Korpal Badania sześciu obrazów Hansa Süssa z Kulmbachu przedstawiających sceny z życia św. Katarzyny Aleksandryjskiej: przyczynek do rozważań na temat miejsca powstania i pierwotnej funkcji cyklu

399  Katarzyna Pakuła-Major, Aleksandra Hola Konserwacja cyklu obrazów z ołtarza z kamienicy księży penitencjarzy

405  Małgorzata Nowalińska Badania i konserwacja obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem  (po połowie XV wieku) w typie Hodegetrii Krakowskiej w ołtarzu kaplicy Loretańskiej kościoła archiprezbiterialnego Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie

411  Anna Wyszyńska Strój w twórczości Wita Stwosza na przykładzie ołtarza mariackiego

421  Agata Dworzak Uroczystości rocznicowe fundacji kościoła Mariackiego w 1726 roku

429  Iwona Kęder Kościół Mariacki w dziewiętnastowiecznej ikonografii

437  Anna Bednarek, Wojciech Walanus „Rzecz to zapewne niełatwa, gdzie mało światła słonecznego, a pełno zawsze pobożnych”. O najstarszych fotografiach ołtarza mariackiego Wita Stwosza

449  Agata Wolska Niezamknięty rozdział – restytucje dzieł sztuki zrabowanych z kościoła Mariackiego podczas drugiej wojny światowej

467  Wykaz skrótów

469  Bibliografia

521  Spis ilustracji

 

Może spodoba się również…

 • Wyczerpany
  Promocja
  Zobacz więcej

  Najstarsza katedra w Poznaniu

  Aneta Bukowska

  Promocja! 50,00 
 • Promocja
  Dodaj do koszyka

  O budowaniu królestwa. Książęce i królewskie fundacje architektoniczne w Małopolsce jako środek reprezentacji władzy 1243–1370

  Piotr Pajor

  Promocja! 68,00 
 • Wyczerpany
  Zobacz więcej

  Gotycka architektura sakralna na Śląsku w latach 1200–1420. Główne kierunki rozwoju

  Jakub Adamski

  85,00 
 • Promocja
  Dodaj do koszyka

  Kult świętych patronów Królestwa Polskiego w czasach Jagiellonów

  Piotr Kołpak

  Promocja! 48,00