Inkluzja. Wybrane aspekty w teorii i praktyce pedagogicznej

Autorzy: pod redakcją Joanny Aksman i Beaty Zinkiewicz

Data wydania: 2019

Ilość stron: 252

Format: B5

Rodzaj oprawy: twarda

Miejsce wydania: Kraków

ISBN: 978-83-65548-53-5

Załączniki

Pozostałe informacje

Inkluzja… to publikacja wydana w ramach projektu realizowanego przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prezentowana publikacja zbiorowa jest owocem  badań koncentrujących się wokół teoretycznych oraz praktycznych aspektów „inkluzji” w pracy pedagoga, rozumianej jako włączanie, a nie „tylko integracja”. Zakres podjętych w niej tematów obejmuje głównie praktyczne, pozytywne działania inkluzyjne w edukacji dzieci i młodzieży narażonej na wykluczenie z bardzo różnych przyczyn, osób z niepełnosprawnością oraz w pracy z seniorami. Wartościowa pozycja dla studentów pedagogiki, naukowców oraz osób pracujących w instytucjach kształcenia, wychowania i opieki.

Tym tytułem zainaugurowaliśmy współpracę z Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, która powierzyła nam wydanie efektów badań w ramach grantu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Książka jest udostępniana bezpłatnie. Osoby zainteresowane zamówieniem prosimy o kontakt mailowy: dystrybucja@vistulana.pl

„Podjecie w pracy zbiorowej tematyki «inkluzji» związanej z teorią i praktyką pedagogiczną jest
godne uznania, bowiem w otoczeniu społecznym instytucji kształcenia, wychowania i opieki
istnieją wyraźnie zaznaczające się zjawiska marginalizacji społecznej, wykluczenia społecznego,
nietolerancji, ekskluzji. Zjawiska te przenikają do praktyki szkolnej i wychowawczej, co utrudnia
efektywną działalność pedagogiczną, jednak inkluzyjna działalność wychowawców, nauczycieli,
opiekunów może służyć kształtowaniu postaw dzieci i młodzieży związanych z odrzucaniem
marginalizacji, nietolerancji społecznej, być może – pośrednio – służyć to może w przyszłości
większej akceptacji społecznej dla inkluzji. […].
Publikacja […] jest wartościowa poznawczo i metodycznie, po części dla badaczy pedagogicznych,
a przede wszystkim dla praktyków i studentów kierunków pedagogicznych uczelni wyższych”.

z recenzji prof. dr. hab. Stanisława Palki