Formowanie i organizacja dóbr monarszych w ziemi lwowskiej od połowy XIV do początku XVI wieku

38,00 

Podtytuł: 32, 33

Autorzy: Janusz Szyszka

Data wydania: 2016

Ilość stron: 568

Format: B5

Rodzaj oprawy: twarda

Miejsce wydania: Kraków

ISBN: 978-83-61033-92-9

Pozostałe informacje

Książka Janusza Szyszki klasyczna monografia o układzie problemowo-chronologicznym. Autor, specjalizujący się w geografii historycznej, opracowując domenę królewską w ziemi lwowskiej poddał analizie ponad  850 osad, obiektów gospodarczych i fizjograficznych posiadających własne nazwy. Publikacja przynosi miarodajny, znakomicie udokumentowany obraz budowy, eksploatacji i zagospodarowania domeny monarszej w stołecznej ziemi Rusi Czerwonej w okresie największych przemian, zapoczątkowanych aneksją księstwa halickiego do Korony. To pierwsza w historiografii wschodnich ziem średniowiecznej Polski monografia własności królewskiej w nowo przyłączonym kraju. Jej rezultaty wykraczają poza zakres opisany tytułem; pokazują narzędzia prowadzenia polityki wewnętrznej, ujawniają źródła finansowania działalności państwa, sposoby sprawowania władzy, kreowania elit, grup lojalnych współpracowników, zaplecza władcy. Zgromadzony materiał oświetla nie tylko stan i organizację dóbr królewskich, ich funkcje społeczne, gospodarcze i polityczne, ale i – w równym stopniu – procesy formowania własności szlacheckiej i możnowładczej. Część analityczną doskonale dopełniają niezwykle obszerne aneksy, indeks i mapy przygotowane specjalni z myślą o tej publikacji. Pozycja wydana we współpracy z Instytutem Historycznym PAN, w ramach serii: Maiestas – Potestas – Communitas.

Może spodoba się również…

 • Wyczerpany
  Zobacz więcej

  Król w Polsce XIV i XV wieku

  red. Andrzej Marzec, Maciej Wilamowski

 • Dodaj do koszyka

  Podole w czasach jagiellońskich. Studia i materiały

  Janusz Kurtyka

  25,00 
 • Wyczerpany
  Zobacz więcej

  Pod rządami nieobecnego monarchy. Królestwo Polskie 1370–1382

  Andrzej Marzec

  42,00