Do prześladowania nie daliśmy powodu… Materiały z sesji poświęconej procesowi Kurii krakowskiej

Podtytuł: 30

Autorzy: red. Ryszard Terlecki

Data wydania: 2003

Ilość stron: 208 + 4 nlb (ilustracje)

Format: B5

Rodzaj oprawy: twarda

ISBN: 83-88385-29-1

Pozostałe informacje

Małopolska to teren bodaj najaktywniejszych działań konspiracyjnych skierowanych przeciw władzy komunistycznej. Dlatego właśnie w Krakowie, mieście bliskim Kościołowi, przesyconym patriotyczną tradycją, przygotowano prowokację skierowaną przeciw duchowieństwu, w którym upatrywano główną siłę sprzeciwu wobec sowietyzacji narodu. W tekstach składających się na publikację podjęto wątek śledztwa i tzw. procesu Kurii krakowskiej z roku 1953, dla których szerszy kontekst tworzą artykuły poruszające temat postaw krakowskiego duchowieństwa w ówczesnej rzeczywistości społeczno-politycznej oraz teksty oświetlające same uwarunkowania, powstałe w wyniku nastania reżimu komunistycznego, wpływające na kontakty duchowieństwa w ogóle, a krakowskiego w szczególności ze środowiskiem artystycznym czy emigracyjną Radą Polityczną. Prostowanie zafałszowań utrwalonych w świadomości społecznej, wyjaśnianie tzw. białych plam z dziejów małopolskiego Kościoła katolickiego, polemiki z narosłą przez lata literaturą tematu, bogactwo niedostępnych dotąd źródeł oraz indeks nazwisk i pseudonimów – to atuty tej cennej publikacji, gromadzącej wyniki badań krakowskich naukowców z Papieskiej Akademii Teologicznej i Instytutu Pamięci Narodowej. Publikacja wydana wspólnie z IPN.

Nakład wyczerpany.
Dalsze informacje: dystrybucja@vistulana.pl