Arengi w dokumentach Władysława Łokietka

Podtytuł: 32

Autorzy: Anna Adamska

Data wydania: 1999

Ilość stron: 195

Format: A5

Rodzaj oprawy: miękka

ISBN: 83-88385-01-1

Pozostałe informacje

W ostatnich dziesięcioleciach znacznie rozszerzył się zakres nauk pomocniczych historii. Dotyczy to także średniowiecznej dyplomatyki, w rozwoju której istotne znaczenie miała zmiana spojrzenia na definicję i funkcje dokumentu średniowiecznego. Kwestionariusz badawczy został poszerzony o zagadnienia pozaprawnych funkcji dyplomu oraz treści zawartych w poszczególnych elementach formularza dokumentowego. W taki właśnie nowoczesny nurt europejskiej mediewistyki wpisuje się książka Anny Adamskiej, polskiej badaczki mieszkającej na stałe w Utrechcie. Publikacja, prócz części analitycznej, zawiera trzy aneksy: pierwszy to katalog 100 areng, stanowiących główny przedmiot zainteresowania Autorki, drugi – informacje o urzędnikach kancelarii Łokietkowych, trzeci – tabele systematyzujące wnioski części analitycznej. Wydawnictwo zamyka obszerna bibliografia i streszczenie w języku francuskim.

Nakład wyczerpany
Dalsze informacje: dystrybucja@vistulana.pl