Architektura wzruszeniowa Włodzimierza Gruszczyńskiego

Data wydania: 1999

Ilość stron: 100+80nlb (ilustracje)

Format: A4

Rodzaj oprawy: miękka

ISBN: 83-909094-8-0

Pozostałe informacje

Książka dwojga krakowskich historyków sztuki poświęcona sylwetce Włodzimierza Gruszczyńskiego (1906-1973) architekta, malarza, teoretyka urbanistyki związanego m.in. z Politechniką Krakowską i Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie. Publikacja składa się z części analitycznej, poświęconej postaci artysty, jego poszczególnym pracom (projekty uporządkowania Wzgórza Wawelskiego oraz Rynku Głównego; projekty kościołów i kapliczek). W aneksie zgromadzono teksty o charakterze źródłowym: przede wszystkim autorskie „manifesty”, artykuły prasowe artysty, a także wspomnienia jego uczniów i przyjaciół. Bogaty zbiór (ponad 80 stron reprodukcji) projektów architektonicznych, urbanistycznych oraz akwarel Włodzimierza Gruszczyń-skiego dopełnia książkę.

Nakład wyczerpany
Dalsze informacje: dystrybucja@vistulana.pl