Akta sejmiku podolskiego in hostico 1672-1698

Podtytuł: 33

Autorzy: wybrał i opracował Jarosław Stolicki

Data wydania: 2002

Ilość stron: 238

Format: B5

Rodzaj oprawy: miękka

Miejsce wydania: Kraków

ISBN: 83-88385-12-7

Pozostałe informacje

Wydawnictwo źródłowe akt obradującego w Haliczu i we Lwowie sejmiku szlachty wygnanej z Podola po jego zdobyciu przez Turków w 1672 r. Edycja obejmuje głównie lauda, instrukcje dla posłów na sejm i do króla, atestacje dla deputatów do Trybunału Koronnego oraz protestacje i pozwy dotyczące konfliktów wśród sejmikującej szlachty. Obszerny, kilkudziesięciostronicowy wstęp charakteryzuje specyfikę sejmiku egzulantów podolskich, poszczególne kategorie źródeł i podstawę rękopiśmienną edycji, zachowaną w przechowywanych dziś we Lwowie księgach sądowych lwowskich i halickich. Edycję zamykają indeks osobowy i geograficzny oraz odrębny indeks rzeczowy. Cenne źródło do dziejów ziem ukrainnych i stosunków wewnętrznych w Rzeczypospolitej ostatniej ćwierci XVII wieku, niezbędne w warsztacie badawczym historyka dziejów nowożytnych.

Okładka miękka • format B5 • ss. 238
ISBN 83-88385-12-7 • 2002