Opublikowano

Nawiązaliśmy współpracę z Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Z radością informujemy, że Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego “Societas Vistulana” rozpoczęło współpracę z Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, która powierzyła nam wydanie efektów badań w ramach grantu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Owocem tej współpracy jest publikacja “Inkluzja. Wybrane aspekty w teorii i praktyce pedagogicznej” pisana pod red. Joanny Aksman i Beaty Zinkiewicz.