Store

Showing 37–48 of 94 results

 • Add to cart

  Universitätsstudium und Gesellschaft in Mitteleuropa vom 15. bis zum 18. Jahrhundert

  36,00 
 • Add to cart

  Uniwersytet Krakowski wobec własnej przeszłości w XV–XVI wieku

  36,00 
 • Wyczerpany
  Read more

  Gotycka architektura sakralna na Śląsku w latach 1200–1420. Główne kierunki rozwoju

  85,00 
 • Add to cart

  Działalność fundacyjna biskupów krakowskich

  80,00 
 • Wyczerpany
  Read more

  Pod rządami nieobecnego monarchy. Królestwo Polskie 1370–1382

  42,00 
 • Wyczerpany
  Read more

  Tęczyńscy. Studium z dziejów polskiej elity możnowładczej w średniowieczu

  80,00 
 • Add to cart

  Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779–1783 (tom 12, części A, B, C)

  118,00 
 • Add to cart

  Historyzm – tradycjonalizm – archaizacja. Studia z dziejów świadomości historycznej w średniowieczu i okresie nowożytnym

  52,00 
 • Add to cart

  Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779–1783 (tom 6, części A i B)

  118,00 
 • Add to cart

  Quaestiones Medii Aevi Novae, vol. 21: Cultures of War, Liturgy

  38,00 
 • Add to cart

  Księgi kryminalne miasta Krakowa z lat 1630–1633, 1679–1690

  38,00 
 • Add to cart

  Velis quod possis. Studia z historii sztuki ofiarowane Profesorowi Janowi Ostrowskiemu

  80,00 

Showing 37–48 of 94 results