Żydzi w administracji skarbowej polskich władców czasu rozbicia dzielnicowego

65,00 

Out of stock

Ilość stron: 372 (+ 2 coloured maps)

Rodzaj oprawy: paperback

Pozostałe informacje

Książka D. Gorlińskiej jest monograficznym ujęciem fenomenu monet z napisami hebrajskimi oraz wyobrażeniami nawiązującymi do ikonografii żydowskiej, emitowanych przez książąt piastowskich w XII i XIII wieku. Potrzeba kompleksowego opracowania tego trudnego do interpretacji zagadnienia była od wielu lat zgłaszana w nauce polskiej. Zastosowany kwestionariusz badawczy jest nowoczesny i obejmuje analizę numizmatów skrupulatnie zebranych pod kątem znajdujących się na monetach inskrypcji, wyobrażeń ikonograficznych, cech menniczych, pomiarów wagi, atrybucji, datacji i znalezisk (skarbów) czyli zespołów, w jakich monety zostały odkryte. Wyniki badawcze osiągnięte przez Autorkę są mocno osadzone w zebranej bazie źródłowej, powstałej dzięki imponującej kwerendzie w zbiorach muzealnych oraz obfitej literaturze przedmiotu. Praca D. Gorlińskiej składa się ze wstępu, trzech zasadniczych rozdziałów, zakończenia, obszernego, zajmującego 1/3 publikacji katalogu polskich monet z napisami hebrajskimi, dodatkową pomoc stanowi spis ilustracji, kolorowe mapy, wykresy oraz bibliografia, indeksy osobowy, miejscowy i rzeczowy, a także obszerne streszczenie anglojęzyczne.

You may also like…

  • Promocja
    Wyczerpany
    Read more

    Innowiercy w opiniach prawnych uczonych polskich w XV wieku. Poganie, żydzi, muzułmanie

    Sale! 30,00