Rośliny w małopolskim gotyckim malarstwie tablicowym 1420-1540

27,00 

Out of stock

Data wydania: 2014

Ilość stron: 148 + 72 (illustrations)

Rodzaj oprawy: hardcover

Pozostałe informacje

Oddawane do rąk Czytelników opracowanie autorstwa Magdaleny Michniewskiej to próba pierwszej kompleksowej analizy przedstawień roślinnych z gotyckich obrazów tablicowych Małopolski z lat 1420–1540. W książce omówiona została ewolucja sposobu obrazowania roślin w czasie objętym przyjętą cezurą, wyróżniono poszczególne typy przedstawień (łąka kwietna, rośliny w ogrodzie, krajobrazie, jako dopełnienie form architektonicznych, w naczyniach, trzymane w rękach oraz roślinne wieńce) i scharakteryzowano ich funkcje. Ważną część publikacji zajmuje kwestia botanicznych inspiracji małopolskich twórców – Autorka przywołuje więc potencjalne źródła, które mogły stać się natchnieniem dla malarzy średniowiecznych i poddaje je wnikliwej analizie. Całość wieńczy starannie przygotowany pod względem edytorskim, bogaty materiał ilustracyjny, pozwalający Czytelnikowi w pełni zapoznać się z prezentowaną tematyką.

You may also like…

 • Wyczerpany
  Read more

  Gotycka architektura sakralna na Śląsku w latach 1200–1420. Główne kierunki rozwoju

  85,00 
 • Add to cart

  Historyzm – tradycjonalizm – archaizacja. Studia z dziejów świadomości historycznej w średniowieczu i okresie nowożytnym

  52,00 
 • Promocja
  Add to cart

  Imagines pictae. Studia nad malarstwem gotyckim w Polsce

  Sale! 62,00 
 • Add to cart

  Rzeźby Marii z Dzieciątkiem o francuskiej proweniencji stylowej w Małopolsce i na Spiszu w pierwszej połowie XIV wieku

  44,00