Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783 (tom 3, części A i B)

160,00 

Data wydania: 2015

Ilość stron: 444

Rodzaj oprawy: hardcover

Miejsce wydania: Kraków

Pozostałe informacje

W latach 1779-1783 wojskowi kartografowie austriaccy pod kierunkiem ppłk. Friedricha von Miega
sporządzili dokładną mapę tzw. Królestwa Galicji i Lodomerii czyli ziem polskich zagarniętych przez
Austrię w wyniku I rozbioru Rzeczypospolitej. Arkuszom mapy towarzyszą opisy kartowanego terenu
obejmujące charakterystykę lasów i roślinności, ukształtowania terenu, rzek i wód oraz ważniejszych
budowli o znaczeniu militarnym (zamki, dwory, kościoły i klasztory).
Tom 3 składa się z dwóch części. Pierwszy wolumin zawiera obszerne opisy wojskowe w języku niemieckim
i w polskim, współczesnym tłumaczeniu, opatrzone aparatem krytycznym oraz indeksami do tekstu
źródłowego i do samej mapy. Zawartość drugiego woluminu stanowią 32 arkusze map sekcji:
53-80 (29 oryginałów i 3 kopie) w skali 1:28.800. Obejmują one południową część Wyżyny Sandomierskiej
z Płaskowyżem Tarnowskim, następnie makroregion Pogórze Środkowobeskidzkie z fragmentem Pogórza
Rożnowskiego, Pogórzem Ciężkowickim i Obniżeniem Gorlickim, a w części południowej Beskid Niski.
Pod względem przyrodniczym interesujący jest Magurski Park Narodowy i inne obszary Beskidu Niskiego,
a także parki krajobrazowe, w tym Ciężkowicko-Rożnowski i Pasma Brzanki. Na tym terenie znajdują się ważne,
historyczne miasta Tarnów i Biecz, a także Dąbrowa Tarnowska, Dębica, Tuchów, Gorlice, Jasło i Dukla.
Tom niniejszy obejmuje interesujący teren pogranicza osadnictwa polskiego i łemkowskiego, stąd wiele
obiektów miało nazwy zarówno polskie, jak i łemkowskie. Po drugiej wojnie światowej mieszkańcy wsi
łemkowskich w Karpatach zostali wysiedleni. Wraz z nimi zanikła znaczna część toponimów i hydronimów,
która była do tamtych czasów przechowywana z pokolenia na pokolenie w pamięci ludzi.

część A (wstępna-opisowa, ilustrowana, w języku polskim i niemieckim, format książki A4), ss. 444
część B (arkusze luźne, pełnokolorowe reprodukcje w formacie oryginalnym), 32 mapy w pudełku
komplet w folii termokurczliwej
Kraków 2015
ISBN 978-83-61033-70-7 (całość)
ISBN 978-83-65548-00-9 (t. 3)

You may also like…

 • Add to cart

  Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783 (vol. 5, parts A i B)

  160,00 
 • Add to cart

  Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779–1783 (Vol. 2, Parts A-B)

  160,00 
 • Add to cart

  Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779–1783 (tom 7, części A, B, C)

  125,00