Dokumenty polskie z archiwów dawnego Królestwa Węgier, tom VI (dokumenty z lat 1531–1540)

40,00 

Data wydania: 2019

Ilość stron: 417

Rodzaj oprawy: twarda

Miejsce wydania: Kraków

Pozostałe informacje

Dokumenty polskie z archiwów dawnego Królestwa Węgier, tom VI (dokumenty z lat 1531–1540) w opracowaniu Stanisława A. Sroki to edycja źródłowa  finansowana w  ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”, której wydanie zostało zrealizowane we współpracy z Polskim Towarzystwem Historycznym.

Niniejszy, szósty już tom Dokumentów polskich z archiwów dawnego Królestwa Węgier jest najobszerniejszy z dotąd wydanych i zawiera 513 dokumentów i listów z lat 1531-1540. Zasięg kwerendy objął archiwa byłego Królestwa Węgierskiego dzisiaj rozproszone w wielu miastach i miasteczkach Europy Środkowej, głównie jednak znajdujące się na terenie Słowacji i Węgier. Podobnie jak w poprzednich tomach większość publikowanego tutaj materiału, w liczbie 452 dokumentów i listów, pochodzi z archiwum w Bardiowie, zachowanego do naszych czasów w stanie doskonałym. Większość zawartych w obecnym tomie dokumentów nie była publikowana w żadnej postaci.

 

Prezentowany kolejny tom serii jest szczególnie wartościową pozycją dla badaczy w prowadzeniu pogłębionych studiów nad dziejami Królestwa Węgier i monarchii Jagiellonów w pierwszej połowie XVI wieku.