Augustyn Ciesielski. Dziedzictwo cystersów. Prace wybrane

35,00 

Out of stock

Data wydania: 2013

Ilość stron: 484 + 16

Rodzaj oprawy: hardcover

Miejsce wydania: Kraków

Pozostałe informacje

Prezentowana publikacja inauguruje nową serię wydawniczą „Cistercium Mater Nostra. Studia et Documenta”, kontynuującą w formie książkowej tradycję cieszącego się dużym uznaniem Czytelników czasopisma „Cistercium Mater Nostra. Historia – Tradycja – Kultura”, powstałego z inicjatywy cystersów mogilskich i grona krakowskich historyków oraz historyków sztuki i architektury, zajmujących się dziejami zakonu.

Pierwszy tom serii przybliża Czytelnikom osobę i dorobek naukowy o. Augustyna Ciesielskiego OCist (1909–1968), profesa mogilskiego, słuchacza uniwersytetów w Lublanie i Krakowie, doktora teologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie historii, opata klasztoru w Mogile i pierwszego opata prezesa Kongregacji Polskiej Zakonu Cysterskiego.

O. Augustyn przez ponad czterdzieści lat prowadził szeroko zakrojone kwerendy w polskich i zagranicznych archiwach, gromadząc wypisy źródłowe na potrzeby stworzenia pierwszej syntezy dziejów Zakonu Cysterskiego na ziemiach polskich. I chociaż nigdy nie zrealizował swojego zamiaru, opublikował wiele artykułów w prasie katolickiej oraz kilkanaście wartościowych przyczynków i studiów dotyczących historii białych mnichów, obejmujących okres od średniowiecza do schyłku istnienia Rzeczypospolitej szlacheckiej. Większość jego prac pozostała jednak w maszynopisie. W niniejszym tomie prezentujemy dwadzieścia trzy artykuły o. Ciesielskiego, z których ponad połowa ukazuje się drukiem po raz pierwszy. Z pewnością w znaczący sposób uzupełnią one dotychczasową wiedzę o dziejach Zakonu Cysterskiego w dawnej Polsce. Publikację uzupełniają bibliografia prac opata mogilskiego, indeks osób i nazw geograficznych oraz ilustracje.

You may also like…

 • Add to cart

  W europejskiej wspólnocie cysterskiej

  42,00 
 • Wyczerpany
  Read more

  Dzieje i kultura cystersów w Polsce 1

  32,00