Middle Ages

Showing 25–36 of 58 results

 • Wyczerpany
  Read more

  Gotycka architektura sakralna na Śląsku w latach 1200–1420. Główne kierunki rozwoju

  85,00 
 • Add to cart

  Działalność fundacyjna biskupów krakowskich

  80,00 
 • Wyczerpany
  Read more

  Pod rządami nieobecnego monarchy. Królestwo Polskie 1370–1382

  42,00 
 • Wyczerpany
  Read more

  Tęczyńscy. Studium z dziejów polskiej elity możnowładczej w średniowieczu

  80,00 
 • Add to cart

  Historyzm – tradycjonalizm – archaizacja. Studia z dziejów świadomości historycznej w średniowieczu i okresie nowożytnym

  52,00 
 • Add to cart

  Quaestiones Medii Aevi Novae, vol. 21: Cultures of War, Liturgy

  38,00 
 • Wyczerpany
  Read more

  Dzieje i kultura cystersów w Polsce 1

  32,00 
 • Wyczerpany
  Read more

  Imagines pictae. Studia nad malarstwem gotyckim w Polsce

  68,00 
 • Add to cart

  Słownik Historyczno-Geograficzny Województwa Krakowskiego w Średniowieczu, część V, zeszyt 1

  44,00 
 • Wyczerpany
  Read more

  Plechów. Historia majątku ziemskiego

  38,00 
 • Wyczerpany
  Read more

  Rycerstwo ziemi sądeckiej w średniowieczu

  50,00 
 • Add to cart

  Formowanie i organizacja dóbr monarszych w ziemi lwowskiej od połowy XIV do początku XVI wieku

  38,00 

Showing 25–36 of 58 results