Early Modern Era

Showing 13–24 of 49 results

 • Read more

  Jako serce pośrodku ciała… Kultura artystyczna kościoła Mariackiego w Krakowie

 • Add to cart

  Conclusiones antiquae Collegii Maioris Universitatis Cracoviensis 1432-1591

  43,50 
 • Wyczerpany
  Read more

  Janów Biskupi. Miasto rezydencjonalne biskupów łuckich (1465-1796) i podlaskich (1818-1867)

 • Add to cart

  Przekaz kulturowy w parafiach katolickich na obszarze Rzeczypospolitej Obojga Narodów czasów stanisławowskich

  29,00 
 • Wyczerpany
  Read more

  Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie, tom 5

 • Wyczerpany
  Read more

  Marcin Campius Wadowita (ok. 1567-1641)

  65,00 
 • Add to cart

  Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779–1783 (tom 7, części A, B, C)

  125,00 
 • Add to cart

  Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779–1783 (tom 9, części A, B, C)

  125,00 
 • Add to cart

  The Potocki Family of the Pilawa Coat of Arms. A Study of Family History and Estates Until the Early 17th Century

  50,00 
 • Add to cart

  Bursa Starnigielska. Z dziejów kolegiów Uniwersytetu Krakowskiego w XVII i XVIII wieku

  46,00 
 • Wyczerpany
  Read more

  Cisterciana. Studia z dziejów i kultury Zakonu Cysterskiego

  60,00 
 • Add to cart

  Pruchnik. Studia z dziejów miasta i okolic, wydanie 2

  50,00 

Showing 13–24 of 49 results