Nasi Autorzy

Nasze publikacje to prace wybitnych autorów z różnych ośrodków naukowych w Polsce i za granicą. Współpracują z nami zarówno osoby uznawane za autorytety naukowe w dziedzinie humanistyki, jak i młodzi zdolni naukowcy, rozpoczynający swoje kariery zawodowe.

Poniżej prezentujemy listę autorów i redaktorów wydanych przez nas prac naukowych:

 

ADAMSKA Anna, dr, Utrecht University

ADAMSKI Jakub, dr, Uniwersytet Warszawski

 

BACZKOWSKI Krzysztof, prof. dr hab., Uniwersytet Jagielloński

BALBUS Tomasz, dr hab., Instytut Pamięci Narodowej, Dolnośląska Szkoła Wyższa

BASTER Marcin, dr, Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego

BENYSKIEWICZ Krzysztof, dr hab., Uniwersytet Zielonogórski

BETLEJ Andrzej, dr hab., Uniwersytet Jagielloński, Muzem Narodowe w Krakowie

BĘBNIK Grzegorz, dr hab., Instytut Pamięci Narodowej

BIEDRZYCKA Agnieszka, dr, Polska Akademia Nauk

BIENIAK Janusz, prof. dr hab., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

BILSKA-CIEĆWIERZ Magdalena, mgr, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

BÖHR Christoph, prof. dr, Hochschule Heiligenkreuz im Wienerwald

BUDZYŃSKI Zdzisław, prof. dr hab., Uniwersytet Rzeszowski

BUKOWSKA Aneta, dr, Uniwersytet Jagielloński

BUKOWSKI Waldemar, dr, Polska Akademia Nauk

 

CZWOJDRAK Bożena, dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

DALECKA Teresa, dr

DĘBOWSKI Marek, dr hab., Uniwersytet Jagielloński

DRELICHARZ Wojciech, dr hab., Uniwersytet Jagielloński

DUBIAŃSKI Wacław, dr, Instytut Pamięci Narodowej

DUCH Oleh, dr, Ivan Franko National University of Lviv

DYBAŚ Bogusław, prof. dr hab., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska Akademia Nauk

DZIUBA Adam, dr hab., Instytut Pamięci Narodowej

DZIUROK Adam, dr hab., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Pamięci Narodowej

 

FAŁKOWSKI Wojciech, prof. dr hab., Uniwersytet Warszawski, Ministerstwo Obrony Narodowej, Zamek Królewski w Warszawie

FAZAN Katarzyna, dr hab., Uniwersytet Jagielloński, Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

FOKT Krzysztof, dr, Uniwersytet Jagielloński

 

GALAR Anna, dr

GAŁUSZKA Tomasz OP, dr hab., Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

GĄSIOROWSKI Antoni, prof. dr hab., Polska Akademia Nauk

GIBIŃSKA-MARZEC Marta, prof. dr hab., Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

GINTER Tomasz, dr

GOŁDYN Paweł, dr, Polska Akademia Nauk

GORLIŃSKA Dobrochna, dr

GRAFF Tomasz, dr, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

GRONOWSKI Tomasz Michał OSB, dr hab., Muzeum Opactwa w Tyńcu, Uniwersytet Śląski w Katowicach

GRZESIK Ryszard, prof. dr hab., Polska Akademia Nauk

GRZEŚKOWIAK-KWAWICZ Anna, prof. dr hab., Polska Akademia Nauk

GUSZPIT Ireneusz, dr hab., Uniwersytet Wrocławski, Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Gyalókay Zoltán, dr, Uniwersytet Warszawski

 

HAUSNER Wojciech

HORZELA Dobrosława, dr, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 

JAKIMEK-ZAPART Elżbieta

JANECZEK Andrzej, dr hab., Polska Akademia Nauk

JANKOWSKA-MARZEC Agnieszka, dr, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

JANKOWSKI Stanisław M.

JANUSZEK-SIERADZKA Agnieszka, dr, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

JUREK Tomasz, prof. dr hab., Polska Akademia Nauk

 

KAPUSTA Marcin

KARABOWICZ Anna, dr, Uniwersytet Jagielloński

KARGULOWA Alicja, prof. dr hab., Dolnośląska Szkoła Wyższa

KATAFIASZ Olga, dr hab., Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

KAZUSEK Szymon, dr, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

KILIAŃCZYK-ZIĘBA Justyna, dr hab., Uniwersytet Jagielloński

KLUPA Zuzanna

KOCHANIEWICZ Bogusław OP, prof. dr hab., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Pontifical University of Saint Thomas Aquinas „Angelicum”

KOŁODZIEJSKI Stanisław, dr hab., Narodowy Instytut Dziedzictwa

KONARSKA-ZIMNICKA Sylwia, dr, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

KORKUĆ Maciej, dr, Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Pamięci Narodowej

KOSIŃSKI Dariusz, prof. dr hab., Uniwersytet Jagielloński

KOTARBA Ryszard

KOTARBIŃSKI Józef

KOWALCZYK Maria, dr, Biblioteka Jagiellońska

KOWALSKI Marek Daniel, dr hab., Uniwersytet Jagielloński

KRANZ Jerzy, dr hab., Akademia Leona Koźmińskiego

KRAS Paweł, dr hab., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska Akademia Nauk

KULISZEWICZ Piotr

KURPIERZ Tomasz, dr, Instytut Pamięci Narodowej

KURTYKA Janusz, dr hab., Instytut Pamięci Narodowej, Polska Akademia Nauk

 

LABERSCHEK Jacek, dr, Polska Akademia Nauk

LASKA Justyna,

LASKOWSKA Anna

LASKOWSKI Andrzej, dr, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

LESZCZYŃSKA-SKRĘTOWA Zofia

LINK Bernard

 

MACIEJEWSKI Jacek, prof. dr hab., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

MARSZAŁEK Agnieszka, dr hab., Uniwersytet Jagielloński

MARZEC Andrzej, dr hab., Uniwersytet Jagielloński

MICHALIK Jan,

MICHNIEWSKA Magdalena

MIERNIK Grzegorz, dr hab., Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

MIKUŁA Maciej, dr hab., Uniwersytet Jagielloński

MÜHLE Eduard, prof. dr, Universität Münster

MUSIAŁ Filip, dr hab., Instytut Pamięci Narodowej, Akademia Ignatianum w Krakowie

 

NABIAŁEK Karol, dr, Uniwersytet Śląski w Katowicach

NALEWAJEK Agnieszka, dr, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

NARĘBSKA Agnieszka, dr

NOGA Zdzisław, prof. dr hab., Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

NOWAK Andrzej, prof. dr hab., Uniwersytet Jagielloński, Polska Akademia Nauk

NOWAKOWSKA Natalia, dr, University of Oxford

NOWAKOWSKI Paweł Feliks, dr, Akademia Ignatianum w Krakowie

 

OGONOWSKA Agnieszka, prof. dr hab., Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

OLEWIŃSKA Monika

OSTERWA Juliusz

OŻÓG Krzysztof, prof. dr hab., Uniwersytet Jagielloński

 

PAUK Marcin Rafał, dr hab., Uniwersytet Warszawski

PERZANOWSKA Agnieszka

PIĄTEK Przemysław, dr, Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

PIECH Zenon, dr hab., Uniwersytet Jagielloński

PIENIĄDZ Aneta, dr hab., Uniwersytet Warszawski

PŁÓCIENNIK Tomasz

POLAK Wojciech, dr, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

PYSIAK Jerzy, dr hab., Uniwersytet Warszawski

 

RAABE Stephan, Konrad-Adenauer-Stiftung

RABIEJ Piotr, dr, Uniwersytet Jagielloński

RAŹNY Jarosław

ROKOSZ Mieczysław, dr hab., Uniwersytet Jagielloński

RYŚ Grzegorz, dr hab., Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

SAMSONOWSKA Krystyna, dr, Uniwersytet Jagielloński

SCHMIDT Michał

SIKORA Franciszek, dr, Polska Akademia Nauk

SIKORA Mirosław, dr, Instytut Pamięci Narodowej

SKIERSKA Izabela, dr hab., Polska Akademia Nauk

SKOLIMOWSKA Anna, dr hab., Uniwersytet Warszawski

SKOWRON Ryszard, prof. dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach

SMOŁUCHA Janusz, dr hab., Akademia Ignatianum w Krakowie

SPEER Christian, dr, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

SPERKA Jerzy, dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach

SROKA Stanisław, prof. dr hab., Uniwersytet Jagielloński

STARZYŃSKI Marcin, dr hab., Uniwersytet Jagielloński

STOLICKI Jarosław, dr hab., Uniwersytet Jagielloński

SZCZUR Stanisław, prof. dr hab., Uniwersytet Jagielloński

SZPYTMA Mateusz, dr, Instytutu Pamięci Narodowej

SZWAGRZYK Krzysztof, dr hab., Instytut Pamięci Narodowej

SZYSZKA Janusz, dr, Polska Akademia Nauk

ŚMIETANKA-KRUSZELNICKI Ryszard, dr, Instytut Pamięci Narodowej

ŚWIEBODA Wojciech, dr, Biblioteka Jagiellońska

 

TABOR Dariusz CR, dr hab., Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

TARKA Krzysztof, prof. dr hab., Uniwersytet Opolski

TERLECKI Ryszard, prof. dr hab., Akademia Ignatianum w Krakowie, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

TOMASZEWICZ Janina

TRAWICKA Zofia, dr hab.

TRAWKA Renata, dr, Uniwersytet Rzeszowski

TRZÓPEK Joanna, dr hab., Uniwersytet Jagielloński

URUSZCZAK Wacław, prof. dr hab., Uniwersytet Jagielloński

 

WALANUS Wojciech, dr, Uniwersytet Jagielloński

WALCZAK Marek, dr hab., Uniwersytet Jagielloński

WALCZY Łukasz, dr, Muzeum Żup Krakowskich

WANICKA Agnieszka, dr, Uniwersytet Jagielloński

WAŚKO Anna, dr hab., Uniwersytet Jagielloński

WENKLAR Michał, dr, Instytut Pamięci Narodowej, Akademia Ignatianum w Krakowie

WĘCŁAWOWICZ Tomasz, prof. dr hab., Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

WĘCOWSKI Piotr, dr hab., Uniwersytet Warszawski

WĘGRZYN Dariusz, dr, Instytut Pamięci Narodowej

WIJACZKA Jacek, prof. dr hab., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

WILAMOWSKI Maciej, Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa

WITKOWSKI Krzysztof, dr, Muzeum Technik Ceramicznych

WŁODEK Zofia, prof. dr hab., Polska Akademia Nauk

WNĘK Konrad, dr hab., Uniwersytet Jagielloński

WOJENKA Michał, dr, Uniwersytet Jagielloński

WOLSKI Marian, dr hab., Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

WRONISZEWSKI Jan, prof. dr hab., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

WRÓBLEWSKI Sławomir, dr, Archiwum Narodowe w Krakowie

WYRWA Andrzej Marek, prof. dr hab., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

WYSOCKI Wiesław Jan, prof. dr hab., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

ZAJĄC Ewa

ZAWITKOWSKA Wioletta, dr hab., Uniwersytet Rzeszowski

ZBLEWSKI Zdzisław, dr hab., Uniwersytet Jagielloński

ZDANEK Maciej, dr hab., Uniwersytet Jagielloński

ZWIERZYKOWSKI Michał, dr hab., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ZYBLIKIEWICZ Lidia, dr, Uniwersytet Jagielloński

 

ADAMSKA Anna

ADAMSKI Jakub

BACZKOWSKI Krzysztof

BALBUS Tomasz

BALZER Oswald

BASTER Marcin

BENYSKIEWICZ Krzysztof

BĘBNIK Grzegorz

BIEDRZYCKA Agnieszka

BIENIAK Janusz

BILSKA-CIEĆWIERZ Magdalena

BÖHR Christoph

BUCZEK Karol

BUDZYŃSKI Zdzisław

BUKOWSKA Aneta

BUKOWSKI Waldemar

CIESIELSKI Augustyn

CZWOJDRAK Bożena

DALECKA Teresa

DĘBOWSKI Marek

DRELICHARZ Wojciech

DUBIAŃSKI Wacław

DUCH Oleh

DYBAŚ Bogusław

DYRCZ Rafał

DZIUBA Adam

DZIUROK Adam

FAŁKOWSKI Wojciech

FASTNACHT Adam

FAZAN Katarzyna

FOKT Krzysztof

GALAR Anna

GAŁUSZKA Tomasz

GĄSIOROWSKI Antoni

GIBIŃSKA Marta

GINTER Tomasz

GOŁDYN Paweł

GORLIŃSKA Dobrochna

GRAFF Tomasz

GRONOWSKI Tomasz Michał OSB

GRZESIK Ryszard

GRZEŚKOWIAK-KWAWICZ Anna

GUSZPIT Ireneusz

Gyalókay Zoltán

HAUSNER Wojciech

HORZELA Dobrosława

JAKIMEK-ZAPART Elżbieta

JANECZEK Andrzej

JANKOWSKA-MARZEC Agnieszka

JANKOWSKI Stanisław M.

JANUSZEK Agnieszka

JUREK Tomasz

KAPUSTA Marcin

KARABOWICZ Anna

KARGULOWA Alicja

KATAFIASZ Olga

KAZUSEK Szymon

KILIAŃCZYK-ZIĘBA Justyna

KLUPA Zuzanna

KOCHANIEWICZ Bogusław OP

KOŁODZIEJSKI Stanisław

KONARSKA-ZIMNICKA Sylwia

KORKUĆ Maciej

KOSIŃSKI Dariusz

KOTARBA Ryszard

KOTARBIŃSKI Józef

KOWALCZYK Maria

KOWALSKI Marek Daniel

KOZŁOWSKA-BUDKOWA Zofia

KRANZ Jerzy

KRAS Paweł

KULISZEWICZ Piotr

KURPIERZ Tomasz

KURTYKA Janusz

LABERSCHEK Jacek

LASKA Justyna

LASKOWSKA Anna

LASKOWSKI Andrzej

LESZCZYŃSKA-SKRĘTOWA Zofia

LINK Bernard

MACIEJEWSKI Jacek

MARSZAŁEK Agnieszka

MARZEC Andrzej

MICHALIK Jan

MICHNIEWSKA Magdalena

MIERNIK Grzegorz

MIKUŁA Maciej

MÜHLE Eduard

MUSIAŁ Filip

NABIAŁEK Karol

NALEWAJEK Agnieszka

NARĘBSKA Agnieszka

NOGA Zdzisław

NOWAK Andrzej

NOWAKOWSKA Natalia

NOWAKOWSKI Paweł F.

OGONOWSKA Agnieszka

OLEWIŃSKA Monika

OSTERWA Juliusz

OŻÓG Krzysztof

PASZKIEWICZ Henryk

PAUK Marcin Rafał

PERZANOWSKA Agnieszka

PIĄTEK Przemysław

PIECH Zenon

PIENIĄDZ Aneta

PŁÓCIENNIK Tomasz

POLAK Wojciech

PYSIAK Jerzy

RAABE Stephan

RABIEJ Piotr

RAŹNY Jarosław

ROKOSZ Mieczysław

RYŚ Grzegorz

SAMSONOWSKA Krystyna

SCHMIDT Michał

SIKORA Franciszek

SIKORA Mirosław

SKIERSKA Izabela

SKOLIMOWSKA Anna

SKOWRON Ryszard

SMOŁUCHA Janusz

SPEER Christian

SPERKA Jerzy

SROKA Stanisław A.

STARZYŃSKI Marcin

STOLICKI Jarosław

SZCZUR Stanisław

SZPYTMA Mateusz

SZWAGRZYK Krzysztof

SZYSZKA Janusz

ŚMIETANKA-KRUSZELNICKI Ryszard

ŚWIEBODA Wojciech

TABOR Dariusz

TARKA Krzysztof

TERLECKI Ryszard

TOMASZEWICZ Janina

TRAWICKA Zofia

TRAWKA Renata

TRZÓPEK Joanna

URUSZCZAK Wacław

WALANUS Wojciech

WALCZAK Marek

WALCZY Łukasz

WANICKA Agnieszka

WAŚKO Anna

WENKLAR Michał

WĘCŁAWOWICZ Tomasz

WĘCOWSKI Piotr

WĘGRZYN Dariusz

WIJACZKA Jacek

WILAMOWSKI Maciej

WITKOWSKI Krzysztof

WŁODEK Zofia

WNĘK Konrad

WOJENKA Michał

WOLSKI Marian

WRONISZEWSKI Jan

WRÓBLEWSKI Sławomir

WYRWA Andrzej Marek

WYSOCKI Wiesław Jan

ZACHOROWSKI Stanisław

ZAJĄC Ewa

ZAWITKOWSKA Wioletta

ZBLEWSKI Zdzisław

ZDANEK Maciej

ZWIERZYKOWSKI Michał

ZYBLIKIEWICZ Lidia