Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana" zaistniało na rynku książki historycznej w 1998 r. Z roku na rok utrwalało na nim swoją pozycję i dziś zasłużenie cieszy się opinią jednego z najlepszych wydawnictw naukowych w kraju. Profil wydawnictwa, początkowo mocno ukierunkowany na historię średniowiecza, w ostatnich latach uległ poszerzeniu, obejmując historię nowożytną i współczesną, teatr, historię sztuki, literaturę i psychologię. Nasze publikacje to prace wybitnych autorów z różnych ośrodków naukowych w Polsce i za granicą. Współpracują z nami zarówno osoby uznawane za autorytety naukowe w dziedzinie humanistyki, jak i młodzi zdolni naukowcy, rozpoczynający swoje kariery zawodowe. Realizowane przez wydawnictwo projekty to w głównej mierze publikacje dotowane, ale podejmowaliśmy również własne inicjatywy wydawnicze. Szczególne miejsce w ofercie wydawnictwa zajmują wysoko cenione w kręgach naukowych serie wydawnicze i periodyki: „Krakow Historical Monographs", „Historia et monumenta Universitatis Jagellonicae", „Quaestiones Medii Aevi Novae", „Cistercium Mater Nostra", „Polski Słownik Biograficzny", „Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu".

Tym, co zdecydowanie wyróżnia nasze książki i zachęca autorów do powierzania nam swoich tekstów, jest wysoki poziom merytoryczny i edytorski ich przygotowania. Profesjonalny zespół redakcyjny zapewnia:
- rzetelną redakcję merytoryczną i językową tekstów,
- starannie przygotowany projekt typograficzny książki,
- łamanie i skład spełniające najwyższe standardy edytorskie,
- niebanalne projekty graficzne okładek.

Z naszymi wydawnictwami staramy się dotrzeć do jak największego grona odbiorców. Zapewnia to fachowa dystrybucja i promocja. Prowadzimy bezpośrednią współpracę z wieloma księgarniami i hurtowniami, a dzięki stronie internetowej można zamawiać książki bezpośrednio w wydawnictwie po bardzo atrakcyjnych cenach.

informacje dla Autorów

• lista księgarń i hurtowni prowadzących sprzedaż publikacji naszego wydawnictwa

Polski English