O Towarzystwie

Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana" powstało w 1996 r. Założone zostało przez adeptów studiów historycznych uniwersytetów krakowskiego, warszawskiego i gdańskiego – pasjonatów, pragnących upowszechniać historię i wspierać rozwój naukowy młodych badaczy, tworząc ramy instytucjonalne i gromadząc środki finansowe dla przedsięwzięć badawczych i publikacji naukowych. W chwili obecnej zrzesza wielu historyków i przedstawicieli nauk historii pokrewnych. Popularyzację wiedzy historycznej oraz inne założenia określone w Statucie wypełnia przez organizowanie konferencji naukowych i dynamicznie rozwijającą się działalność wydawniczą. Towarzystwo stanowi ważny element polskiego i międzynarodowego życia naukowego.

pobierz Statut TN „Societas Vistulana"

Zarząd TN „Societas Vistulana”

e-mail: zarzad@vistulana.pl

Wydawnictwo TN „Societas Vistulana"

e-mail: redakcja@vistulana.pl

Piotr Rabiej – prezes Zarządu

Tomasz Graff – sekretarz Zarządu
Andrzej Marzec – skarbnik Zarządu
Dariusz Gorajczyk – członek Zarządu
Janusz Szyszka – członek Zarządu

Gabriela Marszałek – redaktor naczelna

e-mail: biuro@vistulana.pl
zarzad@vistulana.pl
tel.: 12 421 75 78
Polski English