Towarzystwo Naukowe "Societas Vistulana"

ul. Gołębia 13
31-007 Kraków

REGON: 351347631
NIP: 676-19-98-446
KRS: 0000183898
Dane KRS: TOWARZYSTWO NAUKOWE SOCIETAS VISTULANA

nr konta: 55191010484003009211210002

Siedziba Wydawnictwa

ul. Garczyńskiego 10/2
31-524 Kraków

Biuro Zarządu i Redakcja Wydawnictw

ul. Garczyńskiego 10/2
31-524 Kraków
tel./fax (012) 421 75 78
biuro@vistulana.pl
redakcja@vistulana.pl

Dział Sprzedaży

ul. Garczyńskiego 10/2
31-524 Kraków
tel./fax (012) 411 47 36
dystrybucja@vistulana.pl

Polski English