Conclusiones antiquae Collegii Maioris Universitatis Cracoviensis 1432-1591, opracowała Dagmara Wójcik-Zega

43.5zł
Dodaj do koszyka
Księga uchwał zgromadzenia kolegiatów Kolegium Królewskiego (Większego) należy do najstarszych i najcenniejszych uniwersyteckich ksiąg urzędowych. Stanowi podstawowe źródło wiedzy o organizacji i działalności autonomicznego, korporacyjnego samorządu kolegium na przestrzeni XV-XVI w.... więcej
Conclusiones_okadka-fcac2964ca1258eeaba09c9376281cdb.jpeg

Cmentarz Na Rossie w Wilnie. Historia, sztuka, przyroda, pod redakcją Anny Sylwii Czyż i Bartłomieja Gutowskiego

75zł
Dodaj do koszyka
Prezentowana monografia, wydana przez Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA i Towarzystwo Naukowe "Societas Vistulana", jest pierwszym tak wszechstronnym i wieloaspektowym opracowaniem poświęconym wileńskiej nekropolii. Publikacja wpisuje się w nurt badań... więcej
podglad_Rossa_OKLADKA_2019_ROZRYS_PRESS_11-10-2019-dcc03883158cf9b9fc5bf89f301c5889.jpeg

Liber Vetustissimus Gorlicensis. Das älteste Görlitzer Stadtbuch. Najstarsza księga miejska zgorzelecka. 1305–1416 (1423), część II, opracowali Krzysztof Fokt, Christian Speer, Maciej Mikuła

43zł
Dodaj do koszyka
Rok po ukazaniu się pierwszej części edycji Czerwonej Księgi zaprezentować możemy jej część drugą. Udostępnienie w tak krótkim czasie więcej niż dwukrotnie większej (tu 4415 pozycji, w tomie 1.: 1768) niż w tomie pierwszym liczby zapisek możliwe było jedynie dzięki... więcej
Liber_cz_II_okladka_cyfra_format-a10c79143bf5197645c214c8dc15cb32.JPEG

Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779–1783 (tom 13, cz. A, B, C)

118zł
Dodaj do koszyka
Wydał Zdzisław Budzyński przy współpracy Bogusława Dybasia, Zdzisława Nogi i Łukasza Walczego Tom 13. zawiera 29 arkuszy mapy (w tym 1 kopię), wraz z odpowiadającymi im opisami wojskowymi kraju. Materiał ten obejmuje zachodnią część Wyżyny Podolskiej, sięgającą na północy... więcej
oklejka_t13A_cmyk_strona-be2166796f8b9600cedde0c724a292c8.jpeg

Słownik Historyczno-Geograficzny Województwa Krakowskiego w Średniowieczu, część V, zeszyt 2

40zł
Dodaj do koszyka
Opracowali Waldemar Bukowski, Jacek Laberschek, Michał Schmidt, Franciszek Sikora, Janusz Szyszka, Patrycja Wiencierz, przy współpracy Mariana Wolskiego Drugi zeszyt piątej części Słownika Historyczno-Geograficznego Województwa Krakowskiego w Średniowieczu obejmuje następujacy zakres... więcej
okladka_shg_2019_27sierDRUKost-1759f818967a2bf6c8a68992ad1523e0.JPEG

Dorota Jarząbek-Wasyl, Barbara Maresz: Archiwum teatru XIX wieku. Ludzie, dokumenty, historie

80zł
Dodaj do koszyka
Autorki prowadzą czytelnika przez archiwum polskiego teatru XIX stulecia, rozumiane na różne sposoby: bo do artefaktów, których - starannie wybrane, a i tak bardzo liczne - przykłady udostępniają w reprodukcjach, naturalnym sposobem "przyklejają" komentarze, objaśnienia, omówienia i... więcej
Archiwum_Teatru_OKLADKA_d-9a8494fa8490589db86715167cfb3890.jpg

Ks. Robert Mirończuk: Janów Biskupi. Miasto rezydencjonalne biskupów łuckich (1465-1796) i podlaskich (1818-1867)

70zł
Dodaj do koszyka
Książka jest monografią Janowa Biskupiego (obecnie Janów Podlaski) - miasta rezydencjonalnego biskupów łuckich w latach 1465-1796, a następnie podlaskich w latach 1818-1867. Autor wszechstronnie omawia dzieje tej miejscowości w okresie od najdawniejszych wzmianek źródłowych z XV w. aż... więcej
Janow_biskupi_OKLADKA_d-916d0ad70eeeff5669a99a00309a1f15.jpg

Quaestiones Medii Aevi Novae, vol. 23: Early Medieval Scandinavia: New Trends in Research

38zł
Dodaj do koszyka
ENGLISH VERSION BELOW 23. tom rocznika "Questiones Medii Aevi Novae" (2018) zawiera sekcje tematyczne: I. Early Medieval Scandinavia: New Trends in ResearchII. 11th Century (continuation)III. Current Research. Rocznik QMAN powstał w 1994 roku. Od 2003 jego wydawcą jest „Societas... więcej
QMAN_23_okladka_offset-6fa3d2754a2852cd91f5177f500c5983.jpeg

Stanisław Witecki: Przekaz kulturowy w parafiach katolickich na obszarze Rzeczypospolitej Obojga Narodów czasów stanisławowskich

29zł
Dodaj do koszyka
Książka poświęcona jest metodom i treściom przekazu kulturowego w wiejskich oraz małomiasteczkowych parafiach katolickich czasów stanisławowskich w Rzeczypospolitej. Punktem wyjścia rozważań Autora jest pytanie, czego wierni mogli dowiedzieć się w trakcie coniedzielnych i... więcej
Witecki_OKLADKA_05_na_stron-0f034adf15f0fe6847612e4beceee96f.jpg

Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie, t. 5: Ziemia halicka, opracowała Agnieszka Biedrzycka

Piąty tom serii „Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie”, wydawanej pod redakcją Wojciecha Drelicharza od 2005 r., został opracowany przez Agnieszkę Biedrzycką. Tom obejmuje edycję treści inskrypcji i znaków herbowych znajdujących się na obszarze ziemi... więcej
okadka_na_stron-a3d258f0fe881c535fc938a93e259ca2.jpeg

Tomasz Graff: Marcin Campius Wadowita (ok. 1567-1641). Duchowny i profesor Uniwersytetu Krakowskiego

Książka Tomasza Graffa jest biografią Marcina Campiusa Wadowity (ok. 1567-1641), żyjącego w czasach pierwszych królów elekcyjnych księdza profesora Uniwersytetu Krakowskiego, który osiągnął najzaszczytniejszy akademicki laur doktora teologii i znaczące prebendy kościelne. Autor... więcej
Wadowita_okladka_druk-55597624cababf28444a4d6d03c23939.JPEG

Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779–1783 (tom 7, cz. A, B, C)

118zł
Dodaj do koszyka
Tom 7 opracowania mapy tzw. Królestwa Galicji i Lodomerii, powstałej w latach 1779-1783 pod kierunkiem ppłk. Friedricha von Miega, mieści w sobie 30 arkuszy mapy obejmujących zasadniczo zachodnią część ukraińskich Karpat i Podkarpacia. Na część północną, zwaną Przedkarpaciem... więcej
oklejka_t07A_na_strone-1b97abd8bcacd8861bb82991c98a8ab3.jpeg

Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779–1783 (tom 9, cz. A, B, C)

118zł
Dodaj do koszyka
Tom 9 opracowania mapy tzw. Królestwa Galicji i Lodomerii, powstałej w latach 1779-1783 pod kierunkiem ppłk. Friedricha von Miega, mieści w sobie 20 arkuszy mapy obejmujących terytorium między górzystym pasmem Roztocza na zachodzie i Bugiem na wschodzie, odpowiadający obszarowi... więcej
oklejka_t09A_na_strone-bd31c989e71a505af378b85cd0c39e95.jpeg

Modus. Prace z Historii Sztuki / Art History Journal, XVIII, 2018

35zł
Dodaj do koszyka
W 18. tomie czasopisma "Modus. Prace z historii sztuki" znalazły się następujące artykuły: Piotr Pajor, Kilka uwag o okolicznościach budowy i formie architektonicznej kościoła Klarysek w Starym Sączu Stefania Demchuk, Two Suppers: Illustrations by Jacob Cornelisz. van... więcej
modus_okadka-c794533fc0381d832666aaaab3d016bf.jpg

Quaestiones Medii Aevi Novae, vol. 22: Medieval Scandinavia, Culture savante et politique

38zł
Dodaj do koszyka
ENGLISH VERSION BELOW 22. tom rocznika "Questiones Medii Aevi Novae" (2017) składa się z następujących sekcji tematycznych: I. Medieval Scandinavia (pod redakcją Anny Waśko) II. Liturgy (pod redakcją Erica Palazzo, kontynuacja sekcji z 21. tomu QMAN) III. Culture savante et... więcej
QMAN_22_okladka_NA_STRONE-d1802d47e3c1082bdba6933213b9b94c.jpg
Polski English