Alicja Kargulowa: Discourses of Counsellogy: Toward an Anthropology of Counselling

35zł
Dodaj do koszyka
Prof. Alicja Kargulowa - wykładowca akademicki i autorka uznanych publikacji na temat poradnictwa oraz jego społecznych, psychologicznych, edukacyjnych i kulturowych aspektów - tym razem pragnie trafić także do odbiorcy międzynarodowego oraz Polaków, posługujących się w życiu zawodowym... więcej
druk_Kargulowa_OKLADKA-1e3f5602cf221a29a1d38236fbe5adf2.jpg

Nowy porządek wolności. Etyka społeczna Jana Pawła II - wizja dla zjednoczonej Europy, pod redakcją Christopha Böhra i Stephana Raabego

7zł
Dodaj do koszyka
W niniejszym zbiorze polscy i niemieccy naukowcy (socjologowie, teolodzy) oraz politycy – co pozwala na prawdziwą konfrontację różnorodnych ujęć tytułowego zagadnienia – koncentrują się na myśli Karola Wojtyły, jak również na zasadach relacji społecznych, które głosił jako... więcej
Nowy_porzdek_wolnoci-13ba83e9f1878704400484f3769c2860.jpg

Agnieszka Ogonowska: Edukacja medialna. Klucz do rozumienia społecznej rzeczywistości

Człowiek często niezauważalnie dla siebie staje się bezwolnym elementem sztucznego świata reklamy, telewizji i Internetu. Olbrzymi wpływ mediów na życie często jednak nie jest uświadomiony a tradycyjna edukacja nie kładzie dostatecznego nacisku na to zagadnienie. Złożony charakter... więcej
Edukacja_medialna-4987949f65416f5b6ecc5e1f65a08f6b.jpg

Joanna Trzópek: Problem woli. Między antropologią filozoficzną a psychologią mechanizmów regulacyjnych

5zł
Dodaj do koszyka
W filozofii europejskiej pojęcie woli ma długą i ugruntowaną tradycję; w ostatnim okresie widać to także na gruncie naukowej psychologii. Wola staje się ponownie przedmiotem badań zarówno eksperymentalnych, jak i odwołujących się do metod i założeń z dziedziny fenomenologii i... więcej
Problem_woli-15008754106a32f1c04b0afd8f2e39bd.jpg
Polski English