Cmentarz Na Rossie w Wilnie. Historia, sztuka, przyroda, pod redakcją Anny Sylwii Czyż i Bartłomieja Gutowskiego

75zł
Dodaj do koszyka
Prezentowana monografia, wydana przez Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA i Towarzystwo Naukowe "Societas Vistulana", jest pierwszym tak wszechstronnym i wieloaspektowym opracowaniem poświęconym wileńskiej nekropolii. Publikacja wpisuje się w nurt badań... więcej
podglad_Rossa_OKLADKA_2019_ROZRYS_PRESS_11-10-2019-dcc03883158cf9b9fc5bf89f301c5889.jpeg

Dorota Jarząbek-Wasyl, Barbara Maresz: Archiwum teatru XIX wieku. Ludzie, dokumenty, historie

80zł
Dodaj do koszyka
Autorki prowadzą czytelnika przez archiwum polskiego teatru XIX stulecia, rozumiane na różne sposoby: bo do artefaktów, których - starannie wybrane, a i tak bardzo liczne - przykłady udostępniają w reprodukcjach, naturalnym sposobem "przyklejają" komentarze, objaśnienia, omówienia i... więcej
Archiwum_Teatru_OKLADKA_d-9a8494fa8490589db86715167cfb3890.jpg

Europejski wiek osiemnasty: uniwersalizm myśli, różnorodność dróg, red. Marek Dębowski, Anna Grześkowiak-Krwawicz, Michał Zwierzykowski

30zł
Dodaj do koszyka
Polskie studia nad wiekiem XVIII i jego dziedzictwem postępują od wielu dziesięcioleci szerokim, aczkolwiek niejednolitym frontem. Historycy  dziejów  politycznych i społecznych, historycy literatury, teatru, sztuki czy filozofii, mimo koncentrowania  się  na  podobnej ... więcej
wiek_XVIII_okladka_grzbiet_druk-5f46b65b67a6a4156726bb2c73582460.jpg

Józef Kotarbiński. Ze świata ułudy. Wybór pism teatralnych, Wybór i opracowanie Dariusz Kosiński

29zł
Dodaj do koszyka
seria: Polskie piśmiennictwo teatralne XIX wieku, tom 4 Uznany krakowski teatrolog, Dariusz Kosiński, przygotował autorski wybór rozważań krytyka literackiego i teatralnego, aktora, reżysera, dyrektora i wybitnego teoretyka teatru z przełomu XIX i XX wieku - Józefa Kotarbińskiego,... więcej
pismiennictwo_4__17-12-12-9b2190a93c38f5ba858636a222ae0360.JPG

Ireneusz Guszpit: Dwa teatry - dwa światy. Opowieści

21zł
Dodaj do koszyka
Na książkę tę składają się pochodzące z ostatnich kilku lat teksty Ireneusza Guszpita dotyczące Reduty i Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”. Autor, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Wrocławskiego i Wydziału Aktorskiego wrocławskiej PWST, nie tyle opowiada historię obu... więcej
Dwa_teatry_okadka-98e721221b0476f0e076049d572b9ed7.jpg

Agnieszka Marszałek: Polskie piśmiennictwo teatralne XIX wieku, tom 3: Prowincjonalny teatr stołeczny (trzy spojrzenia na scenę lwowską lat 1864-1887)

32zł
Dodaj do koszyka
W ramach serii tym razem ukazuje się opracowanie historycznoteatralne. Oksymoroniczny tytuł tomu sygnalizuje, jak wiele zależy od perspektywy, z jakiej patrzeć można na lwowski teatr II połowy XIX stulecia. Czasowe ramy tej książki potraktować należy literalnie w odniesieniu do... więcej
Polskie_pimiennictwo_teatralne3-b20c71b71dd727f0d7bb65db0887df5a.jpg

Polskie piśmiennictwo teatralne XIX wieku, tom 2: Hilary Meciszewski. Uwagi o teatrze krakowskim. Wybór pism teatralnych, wybór i opracowanie Dariusz Kosiński

8zł
Dodaj do koszyka
Drugi tom serii zainaugurowanej przez „Societas Vistulana” pt. „Hilary Meciszewski. Uwagi o teatrze krakowskim. Wybór pism teatralnych” to pierwsza w historii kultury polskiej edycja pism teatralnych Hilarego Meciszewskiego – jednej z najwybitniejszych postaci polskiego teatru połowy... więcej
Polskie_pimiennictwo_teatralne2-5f4fa3a29e6563111b06006e4e524be1.jpg

Polskie piśmiennictwo teatralne XIX wieku, tom 1: W stronę praktyki - podręczniki sztuki aktorskiej, wybór i opracowanie Dariusz Kosiński, Agnieszka Marszałek, Agnieszka Wanicka, przy współpracy Agnieszki Narębskiej

8zł
Dodaj do koszyka
Nowa seria wydawnictwa „Societas Vistulana” stawia sobie za cel opracowanie współczesnych edycji najważniejszych XIX-wiecznych tekstów poświęconych teatrowi. Pierwszy tom serii „W stronę praktyki – podręczniki sztuki aktorskiej” zawiera podręczniki sztuki aktorskiej, czyli... więcej
Polskie_pimiennictwo_teatralne1-09f9a76602b148e0c211c7b8e0c0fec9.jpg

Tradycja romantyczna w teatrze polskim, pod red. Dariusza Kosińskiego

8zł
Dodaj do koszyka
Łaciński źródłosłów słowa tradycja podawany, za Mickiewiczem, we wstępie przez Dariusza Kosińskiego, to: podawać z rąk do rąk. Tradycja romantyczna staje się więc „prawdą w obiegu”, fascynującym dziedzictwem, które polska humanistyka wciąż na nowo odczytuje i „przewalcza... więcej
Tradycja_romantyczna_w_teatrze_polskim-225600161e560f12efb26df2d3c1bf71.jpg

Dariusz Kosiński: Dramaturgia praktyczna. Polska sztuka aktorska XIX wieku w piśmiennictwie teatralnym swej epoki

Termin Dramaturgia praktyczna, zapożyczony od Emila Derynga, oznacza zbiór praktycznych zasad i rad przydatnych w rozwiązywaniu codziennych problemów pracy aktorskiej. Kosiński podejmuje próbę zrekonstruowania ogólnych reguł kształtujących obraz polskiego aktorstwa w XIX wieku.... więcej
Dramaturgia_praktyczna-921e817393775575391c1f400a7f9dfd.jpg

Olga Katafiasz: Próby wrażliwości. Szekspirowskie ekranizacje Laurence'a Oliviera i Kennetha Branagha

Ciekawe, bogato ilustrowane opracowanie porównawcze; analiza filmów dwóch reżyserskich i aktorskich osobowości – najwybitniejszych przedstawicieli „gatunku szekspirowskiego”. Autorka przedstawia konsekwentną wizję interpretacyjną, opartą na kompozycji: Szekspir – reżyser –... więcej
Prby_wraliwoci-04801162a364f2516a86299cbf7dfc9d.jpg

Juliusz Osterwa, przez teatr - poza teatr, wybór i opracowanie Ireneusz Guszpit i Dariusz Kosiński

„Teatr (…) wspiera się na dwóch kolumnach: sceny i publiczności, aktorów zdarzenia i świadków. Zmian wymagają jedni i drudzy.” Juliusz Osterwa nigdy nie napisał książki „Przez teatr – poza teatr”. Wypełniające ją teksty to jego prywatne zapiski, fragment legendarnych... więcej
Juliusz_Osterwa-0bd19199f2f91c69d3ba11dfd97d08ef.jpg

Agnieszka Marszałek: Repertuar teatru polskiego we Lwowie 1864-1875

5zł
Dodaj do koszyka
To już czwarty, choć dotyczący najwcześniejszego okresu, tom Repertuaru. Lata 1864-1875 są dla dziejów sceny polskiej we Lwowie okresem bardzo ważnym, momentami przełomowym, często w literaturze dyskutowanym. Pisała o tym także Agnieszka Marszałek w opublikowanej kilka lat temu... więcej
Repertuar_teatru_polskiego_we_Lwowie-ad5e10e403fd478086197d405a0a21a7.jpg

Jak badać teatr? Materiały z konferencji metodologicznej poświęconej badaniom historycznoteatralnym. Kraków, 28 września 2002, red. Marek Dębowski

7zł
Dodaj do koszyka
„Nauka o teatrze ma dwóch wrogów: teatr i naukę”, pisał Christopher Balme. Teatr jako sztuka żywa, dialogiczna, wymyka się badaczom, jeśli odwołują się tylko do jednej metody. W jakim stopniu można więc włączyć w badanie teatru filologię, historię, architek­turę,... więcej
Jak_bada_teatr-da19824cd8dbdba68e88f7dc5a2d76b1.jpg

Teresa Dalecka: Dzieje polonistyki wileńskiej 1919-1939

7zł
Dodaj do koszyka
Do zbadania dziejów polonistyki wileńskiej sprowokowała Autorkę przede wszystkim ranga kulturowa Wilna w okresie międzywojennym. Uniwersytet Stefana Batorego, zlikwidowany 15 grudnia 1939 r., pozostawił niezaprzeczalne dziedzictwo: pisane – ściśle naukowe i niepisane – etos,... więcej
Dzieje_polonistyki_wileskiej-4817714a95c8e2a307ead8bd7d06c930.jpg
Polski English