Historyzm – tradycjonalizm – archaizacja. Studia z dziejów świadomości historycznej w średniowieczu i okresie nowożytnym, pod redakcją Marka Walczaka

52zł
Dodaj do koszyka
Piąty tom serii „Studia z Historii Sztuki Średniowiecznej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego” to zbiór dziesięciu artykułów autorstwa uznanych polskich specjalistów z dziedziny sztuki średniowiecznej. Dotyczące architektury, rzeźby, malarstwa i rzemiosła... więcej
nowa_okladka-4a45650458e67da04cecc926454bd4f2.jpg

Velis quod possis. Studia z historii sztuki ofiarowane Profesorowi Janowi Ostrowskiemu

80zł
Dodaj do koszyka
Velis quod possis to obszerny, interdyscyplinarny zbiór studiów dedykowanych wybitnemu badaczowi historii sztuki Profesorowi Janowi K. Ostrowskiemu, który od 1989 roku zajmuje stanowisko dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki. Publikacja składa się z 74... więcej
VELIS_okladka_wycieta-f0692789ad20bb663835161dab0c8c0d.jpg

Modus. Prace z historii sztuki, XVI, 2016

36zł
Dodaj do koszyka
Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana” w 2013 roku zostało wydawcą czasopisma Instytutu Historii Sztuki UJ „Modus. Prace z historii sztuki”, powołanego w roku 1999 jako kontynuacja periodyku „Prace z Historii Sztuki”, wychodzącego pierwotnie w ramach „Zeszytów naukowych... więcej
-_-_MODUS_16_OKLADKA_bez_modusa-16c99de92c54586137e9aa48c271eb8d.jpg

Imagines pictae. Studia nad malarstwem gotyckim w Polsce, pod redakcją Wojciecha Walanusa i Marka Walczaka

68zł
Dodaj do koszyka
Czwarty tom serii „Studia z Historii Sztuki Średniowiecznej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego”  to zbiór dwudziestu tekstów na temat malarstwa gotyckiego w Polsce, autorstwa historyków sztuki i konserwatorów należących do grona najlepszych polskich specjalistów... więcej
Imagines_pictae_okadka-c2f155bf9d877f8780ea920b7cc625df.jpg

Patronat artystyczny Jagiellonów, pod red. Marka Walczaka i Piotra Węcowskiego

65zł
Dodaj do koszyka
Patronat artystyczny Jagiellonów to monografia zbiorowa, podsumowująca i rewidującą wiele dotychczasowych poglądów, dotyczących najważniejszych dokonań kulturowych okresu jagiellońskiego w Polsce (1386‒1572). Książka ukazuje się z inicjatywy mediewistów i historyków sztuki,... więcej
patronat_okladka-cyfra-c84c5dbc055b01043ae0489edfbd0a80.jpg

Zoltán Gyalókay: Rzeźby Marii z Dzieciątkiem o francuskiej proweniencji stylowej w Małopolsce i na Spiszu w pierwszej połowie XIV wieku

44zł
Dodaj do koszyka
Publikacja dr Zoltána Gyalókayego stanowi wnikliwą analizę zespołu siedmiu figur Marii z Dzieciątkiem, które łączą cechy formalno-stylistyczne oraz pierwotna lokalizacja (Małopolska i Spisz). Autor nadaje przedmiotowi swych badań nową rangę, dowodząc, że wbrew twierdzeniom... więcej
RZEZBY_MARII__CYFRA_-_OKLADKA-bc02d5a8c96a9d1f11de897d2a3bb28a.jpg

Modus. Prace z historii sztuki, XV, 2015

50zł
Dodaj do koszyka
Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana” od 2013 roku zostało wydawcą czasopisma Instytutu Historii Sztuki UJ „Modus. Prace z historii sztuki”, powołanego w roku 1999 jako kontynuacja periodyku „Prace z Historii Sztuki”, wychodzącego pierwotnie w ramach „Zeszytów naukowych... więcej
MODUS_15_okladka_druk_13mm_ok-62889a41d0bf53acf061e3a94778b701.jpg

Jagiellonowie i ich świat. Dynastia królewska w drugiej połowie XV i w XVI wieku, pod red. Bożeny Czwojdrak, Jerzego Sperki, Piotra Węcowskiego

40zł
Dodaj do koszyka
Oddawana do rąk Czytelników publikacja to drugi tom serii Studia Jagiellonica, pod redakcją Bożeny Czwojdrak, Jerzego Sperki oraz Piotra Węcowskiego. Jest to zbiór 21 artykułów uznanych badaczy polskich i zagranicznych (Czechy, Litwa), podejmujących tytułowe zagadnienie przede wszystkim... więcej
JAGIELLONOWIE_cyfra_-_OKLADKA-a31121e9c44b2e112cae6ac7d18892ec.jpg

Aneta Bukowska: Najstarsza katedra w Poznaniu

58zł
Dodaj do koszyka
Publikacja dr Anety Bukowskiej to wnikliwa i zakrojona na szeroką skalę analiza bogatej dokumentacji badań przeprowadzonych w okresie powojennym przez Krystynę Józefowiczównę w katedrze poznańskiej – jednym z najważniejszych obiektów sakralnych w państwie pierwszych Piastów. Autorka... więcej
Najstarsza_katedra_okladka-a1e2d4c3a71860d27f2c12bf73b5b475.jpg

Magdalena Michniewska: Rośliny w małopolskim gotyckim malarstwie tablicowym 1420-1540

Oddawane do rąk Czytelników opracowanie autorstwa Magdaleny Michniewskiej to próba pierwszej kompleksowej analizy przedstawień roślinnych z gotyckich obrazów tablicowych Małopolski z lat 1420–1540. W książce omówiona została ewolucja sposobu obrazowania roślin w czasie objętym... więcej
Michniewska_OKLADKA_www_ok-00ad1a69b3103e1c27c1e55d490f47f1.jpg

Modus. Prace z historii sztuki, XIV, 2014, red. nacz. Andrzej Betlej

50zł
Dodaj do koszyka
Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana” od 2013 roku zostało wydawcą czasopisma Instytutu Historii Sztuki UJ „Modus. Prace z historii sztuki”, powołanego w roku 1999 jako kontynuacja periodyku „Prace z Historii Sztuki”, wychodzącego pierwotnie w ramach „Zeszytów naukowych... więcej
Modus_2014_okladka-245194a6dbd4201b4d52f6d0bb9e19e7.jpg

Jakub Adamski: Sklepienia pseudopoligonalne w architekturze gotyckiej

39zł
Dodaj do koszyka
Rozprawa Jakuba Adamskiego jest wybitnym studium poświęconym problematyce sklepień pseudopoligonalnych, zakreślonym z rozmachem w ogólnoeuropejskiej perspektywie. Autor z wielką erudycją i starannością przedstawia historię tego specyficznego fenomenu sklepień gotyckich na terenie... więcej
Adamski_OKLADKA_12mm_DO_DRUKU-b023d9fcda970c6682a85a76dcb445b7.jpg

Modus. Prace z historii sztuki, XII-XIII, 2013, red. nacz. Andrzej Betlej

47zł
Dodaj do koszyka
Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana” od 2013 roku zostało wydawcą czasopisma Instytutu Historii Sztuki UJ „Modus. Prace z historii sztuki”, powołanego w roku 1999 jako kontynuacja periodyku „Prace z Historii Sztuki”, wychodzącego pierwotnie w ramach „Zeszytów naukowych... więcej
Modus_12-13_okladka-b4deef2199088244d972ffd0b83a18f3.jpg

Dobrosława Horzela: Późnogotycka rzeźba drewniana w Małopolsce około 1440-1477

Do sprzedaży trafiła książka Dobrosławy Horzeli „Późnogotycka rzeźba drewniana w Małopolsce około 1440-1477” Okładka miękka ze skrzydełkami ● format A4 ● ss. 292 ISBN 978-83-61033-58-5 ● Kraków 2012   spis treści więcej
Horzela_okladka-1bf3cbd3fc403a4b17b2f857ccae1fce.jpg

Andrzej Betlej: Sibi, Deo, Posteritati. Jabłonowscy a sztuka w XVIII wieku

To niezwykle bogato udokumentowana materiałowo (mowa tu nie tylko o sztuce, ale licznych archiwaliach: listach, diariuszach, rachunkach dworskich odnalezionych na terenie Polski, Ukrainy, Litwy oraz Włoch) i nowatorsko ujęta, erudycyjna próba jednoczesnego i całościowego zanalizowania... więcej
Sibi_Deo_Posteritati-dbe442de6687f619b472c059ed336301.jpg
Polski English