Cmentarz Na Rossie w Wilnie. Historia, sztuka, przyroda, pod redakcją Anny Sylwii Czyż i Bartłomieja Gutowskiego

75zł
Dodaj do koszyka
Prezentowana monografia, wydana przez Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA i Towarzystwo Naukowe "Societas Vistulana", jest pierwszym tak wszechstronnym i wieloaspektowym opracowaniem poświęconym wileńskiej nekropolii. Publikacja wpisuje się w nurt badań... więcej
podglad_Rossa_OKLADKA_2019_ROZRYS_PRESS_11-10-2019-dcc03883158cf9b9fc5bf89f301c5889.jpeg

Maria Molenda: Splendide vestitus. O znaczeniu ubiorów na królewskim dworze Jagiellonów w latach 1447-1572

Monografia Marii Molendy ukazuje znaczenie mody na dworze Jagiellonów w 2. poł. XV i w XVI w. Autorka skoncentrowała się przede wszystkim na omówieniu ubiorów członków rodziny królewskiej. Publikacja wzbogaca wiedzę o Jagiellonach, ukazując modę jako ważny element konstruowania... więcej
MOLENDA_okadka-6a726728a3bc0ca1e45375bdf830c419.jpeg

Ks. Robert Mirończuk: Janów Biskupi. Miasto rezydencjonalne biskupów łuckich (1465-1796) i podlaskich (1818-1867)

70zł
Dodaj do koszyka
Książka jest monografią Janowa Biskupiego (obecnie Janów Podlaski) - miasta rezydencjonalnego biskupów łuckich w latach 1465-1796, a następnie podlaskich w latach 1818-1867. Autor wszechstronnie omawia dzieje tej miejscowości w okresie od najdawniejszych wzmianek źródłowych z XV w. aż... więcej
Janow_biskupi_OKLADKA_d-916d0ad70eeeff5669a99a00309a1f15.jpg

Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie, t. 5: Ziemia halicka, opracowała Agnieszka Biedrzycka

Piąty tom serii „Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie”, wydawanej pod redakcją Wojciecha Drelicharza od 2005 r., został opracowany przez Agnieszkę Biedrzycką. Tom obejmuje edycję treści inskrypcji i znaków herbowych znajdujących się na obszarze ziemi... więcej
okadka_na_stron-a3d258f0fe881c535fc938a93e259ca2.jpeg

Modus. Prace z Historii Sztuki / Art History Journal, XVIII, 2018

35zł
Dodaj do koszyka
W 18. tomie czasopisma "Modus. Prace z historii sztuki" znalazły się następujące artykuły: Piotr Pajor, Kilka uwag o okolicznościach budowy i formie architektonicznej kościoła Klarysek w Starym Sączu Stefania Demchuk, Two Suppers: Illustrations by Jacob Cornelisz. van... więcej
modus_okadka-c794533fc0381d832666aaaab3d016bf.jpg

Pruchnik. Studia z dziejów miasta i okolic – wyd. 2, pod redakcją Mariana Wolskiego

50zł
Dodaj do koszyka
Do rąk czytelników oddajemy drugie, zmienione i rozszerzone wydanie interdyscyplinarnego tomu studiów poświęconych dziejom i sztuce rejonu ziemi przemyskiej ­– Pruchnika oraz jego najbliższych okolic. Teksty składające się na niniejszy zbiór zostały zaprezentowane w układzie... więcej
Pruchnik_wyd_2_okladka_druk-1a4371bda78720dc471b2703c9e5effa.jpg

Modus. Prace z Historii Sztuki, XVII, 2017

40zł
Dodaj do koszyka
Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana” w 2013 roku zostało wydawcą czasopisma Instytutu Historii Sztuki UJ „Modus. Prace z Historii Sztuki”, powołanego w roku 1999 jako kontynuacja periodyku „Prace z Historii Sztuki”, wychodzącego pierwotnie w ramach „Zeszytów Naukowych... więcej
Modus_na_strone-e61e7c368f395003425ba3d2aac9886c.jpg

Jakub Adamski: Gotycka architektura sakralna na Śląsku w latach 1200–1420. Główne kierunki rozwoju

Publikacja Jakuba Adamskiego jest pierwszą w polskiej nauce kompleksową monografią gotyckich kościołów historycznego Śląska. Obszerna rozprawa stanowi wnikliwe opracowanie historii oraz zagadnień artystycznych wszystkich gotyckich świątyń miejskich i cysterskich z XIII i XIV wieku na... więcej
Adamski_Gotycka_architektura_OKLADKA_do_druku-852997ac2a0e5ee01caf9b5f40cfdef5.jpg

Działalność fundacyjna biskupów krakowskich, pod redakcją Marka Walczaka

80zł
Dodaj do koszyka
Interdyscyplinarna publikacja stanowi zbiór artykułów 50 wybitnych polskich i zagranicznych badaczy dziejów średniowiecznych, nowożytnych i XIX wieku – historyków, historyków sztuki, dziejów Kościoła oraz archeologów. Artykuły przybliżają istotne problemy kulturowe, artystyczne... więcej
Biskupjpg-ef8435b30019464aec01736a8b0146dd.jpg

Historyzm – tradycjonalizm – archaizacja. Studia z dziejów świadomości historycznej w średniowieczu i okresie nowożytnym, pod redakcją Marka Walczaka

52zł
Dodaj do koszyka
Piąty tom serii „Studia z Historii Sztuki Średniowiecznej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego” to zbiór dziesięciu artykułów autorstwa uznanych polskich specjalistów z dziedziny sztuki średniowiecznej. Dotyczące architektury, rzeźby, malarstwa i rzemiosła... więcej
nowa_okladka-4a45650458e67da04cecc926454bd4f2.jpg

Velis quod possis. Studia z historii sztuki ofiarowane Profesorowi Janowi Ostrowskiemu

80zł
Dodaj do koszyka
Velis quod possis to obszerny, interdyscyplinarny zbiór studiów dedykowanych wybitnemu badaczowi historii sztuki Profesorowi Janowi K. Ostrowskiemu, który od 1989 roku zajmuje stanowisko dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki. Publikacja składa się z 74... więcej
VELIS_okladka_wycieta-f0692789ad20bb663835161dab0c8c0d.jpg

Modus. Prace z Historii Sztuki, XVI, 2016

36zł
Dodaj do koszyka
Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana” w 2013 roku zostało wydawcą czasopisma Instytutu Historii Sztuki UJ „Modus. Prace z Historii Sztuki”, powołanego w roku 1999 jako kontynuacja periodyku „Prace z Historii Sztuki”, wychodzącego pierwotnie w ramach „Zeszytów Naukowych... więcej
-_-_MODUS_16_OKLADKA_bez_modusa-16c99de92c54586137e9aa48c271eb8d.jpg

Imagines pictae. Studia nad malarstwem gotyckim w Polsce, pod redakcją Wojciecha Walanusa i Marka Walczaka

68zł
Dodaj do koszyka
Czwarty tom serii „Studia z Historii Sztuki Średniowiecznej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego”  to zbiór dwudziestu tekstów na temat malarstwa gotyckiego w Polsce, autorstwa historyków sztuki i konserwatorów należących do grona najlepszych polskich specjalistów... więcej
Imagines_pictae_okadka-c2f155bf9d877f8780ea920b7cc625df.jpg

Patronat artystyczny Jagiellonów, pod red. Marka Walczaka i Piotra Węcowskiego

65zł
Dodaj do koszyka
Patronat artystyczny Jagiellonów to monografia zbiorowa, podsumowująca i rewidującą wiele dotychczasowych poglądów, dotyczących najważniejszych dokonań kulturowych okresu jagiellońskiego w Polsce (1386‒1572). Książka ukazuje się z inicjatywy mediewistów i historyków sztuki,... więcej
patronat_okladka-cyfra-c84c5dbc055b01043ae0489edfbd0a80.jpg

Zoltán Gyalókay: Rzeźby Marii z Dzieciątkiem o francuskiej proweniencji stylowej w Małopolsce i na Spiszu w pierwszej połowie XIV wieku

44zł
Dodaj do koszyka
Publikacja dr Zoltána Gyalókayego stanowi wnikliwą analizę zespołu siedmiu figur Marii z Dzieciątkiem, które łączą cechy formalno-stylistyczne oraz pierwotna lokalizacja (Małopolska i Spisz). Autor nadaje przedmiotowi swych badań nową rangę, dowodząc, że wbrew twierdzeniom... więcej
RZEZBY_MARII__CYFRA_-_OKLADKA-bc02d5a8c96a9d1f11de897d2a3bb28a.jpg
Polski