Pruchnik. Studia z dziejów miasta i okolic – wyd. 2, pod redakcją Mariana Wolskiego

50zł
Dodaj do koszyka
Do rąk czytelników oddajemy drugie, zmienione i rozszerzone wydanie interdyscyplinarnego tomu studiów poświęconych dziejom i sztuce rejonu ziemi przemyskiej ­– Pruchnika oraz jego najbliższych okolic. Teksty składające się na niniejszy zbiór zostały zaprezentowane w układzie... więcej
Pruchnik_wyd_2_okladka_druk-1a4371bda78720dc471b2703c9e5effa.jpg

Działalność fundacyjna biskupów krakowskich, pod redakcją Marka Walczaka

80zł
Dodaj do koszyka
Interdyscyplinarna publikacja stanowi zbiór artykułów 50 wybitnych polskich i zagranicznych badaczy dziejów średniowiecznych, nowożytnych i XIX wieku – historyków, historyków sztuki, dziejów Kościoła oraz archeologów. Artykuły przybliżają istotne problemy kulturowe, artystyczne... więcej
Biskupjpg-ef8435b30019464aec01736a8b0146dd.jpg

Mateusz Szpytma: ZSL w województwie krakowskim (1949-1956). Geneza – ludzie - działalność

39zł
Dodaj do koszyka
Sądy na temat ZSL oscylują między negacją a apologią. Niektórzy uważają, że była to struktura politycznie niesamodzielna i całkowicie uległa partii komunistycznej, inni z kolei twierdzą, że kierujący stronnictwem – choć przede wszystkim szeregowi  członkowie  – ... więcej
ZSL_2013-11-23-47894521e99a64db11897b591d2ba9f6.jpg

Andrzej Nowak: Imperiological Studies: A Polish Perspective

21zł
Dodaj do koszyka
Imperium ma swoje ofiary, ale i ono samo jest ofiarą – to nieco prowokacyjne twierdzenie otwiera najnowszą książkę Andrzeja Nowaka. Publikacja, w całości anglojęzyczna, to zbiór niezwykle interesujących, erudycyjnych studiów, koncentrujących się wokół trzech haseł: ofiary... więcej
Imperiological_Studies-06d6b71c82454d43976c0e5c8263361d.jpg

Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie, t. 4, opracował Piotr Rabiej

Czwarty tom serii wydawniczej „Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie” opracowany przez Piotra Rabieja jest poświęcony inskrypcjom i herbom znajdującym się w zabytkowych obiektach Kamieńca Podolskiego. W polskiej świadomości historycznej stolica Podola... więcej
Pomniki_epigrafiki_i_heraldyki-c602cf03dcf9235b938a7ad33dffd362.jpg

Wrzesień 1939 na Górnym Śląsku, pod red. Grzegorza Bębnika

Górnośląski epizod wojny obronnej 1939 roku. Mimo że od tych wydarzeń upłynęło 70 lat, wciąż jeszcze budzą żywe zainteresowanie, tym żywsze, że wiele z nich doczekało się spornych interpretacji. Wrzesień 1939 na Górnym Śląsku to zagadnienie na tyle złożone, że nie da się... więcej
Wrzesien-d-45f3877b951901fb36f7c9b05e4ca0f6.jpg

Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie, t. 3, opracował Andrzej Marzec

21zł
Dodaj do koszyka
Seria wydawnicza „Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie” to wspólne przedsięwzięcie „Societas Vistulana” i Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego celem jest publikacja tekstów inskrypcji i opisów herbów z obiektów znajdujących się w dawnych i... więcej
Pomniki_epigrafiki_i_heraldyki_dawnej-1d54ec19032672e040e5ec9af2c99f2c.jpg

Rafał Dyrcz, Justyna Laska, ks. Jarosław Raźny, Ewa Zając: Teczka ewidencji operacyjnej na księdza. Teoria i praktyka pracy operacyjnej SB

Teczki Ewidencji Operacyjnej na Księdza (TEOK) należały do kategorii spraw operacyjnych niszczonych systematycznie od jesieni 1989 r. Zawarte w nich dokumenty świadczyły o tym, że duchownych Kościoła katolickiego poddawano stałej, metodycznej inwigilacji. Już 19 stycznia 1990 r.... więcej
Teczka_ewidencji_operacyjnej-4fe262bf7f4d4f5995b316660381d1d1.jpg

Marcin Kapusta, Wojciech Hausner: Harcerstwo duchowej niepodległości. Duszpasterstwo harcerskie w dokumentach służby bezpieczeństwa i archiwaliach środowisk harcerskich 1983-1989

17zł
Dodaj do koszyka
Książka jest bardzo interesującą próbą monograficznego ujęcia procesu przywracania polskiemu skautingowi jego tradycyjnych wartości patriotycznych, moralnych i religijnych. W toku prac badawczych autorzy zweryfikowali wiele informacji dzięki relacjom uczestników wydarzeń z lat... więcej
Harcerstwo_duchowej-cbe6cc5ad7092d1dc7ff23e4a234e31f.jpg

Osobowe źródła informacji - zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze, red. Filip Musiał

25zł
Dodaj do koszyka
Zbiór siedemnastu artykułów przygotowanych przez autorów reprezentujących cztery ośrodki Instytutu Pamięci Narodowej (Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice) oraz Uniwersytet Warszawski, wśród których znaleźli się także pracownicy funkcjonującego do 2007 roku Biura Rzecznika Interesu... więcej
Osobowe_rda_informacji-e9d9e11f7c287a2ea80beb9e80864884.jpg

Renesansowy dwór (lamus) w Hawłowicach Górnych. Historia, aspekty artystyczne i konserwatorskie, pod redakcją Mariana Wolskiego

Zbiór artykułów poświęconych cennemu, a rzadkiemu zabytkowi architektury rezydencjonalnej z początku doby nowożytnej na Podkarpaciu, jakim jest tzw. lamus w miejscowości Hawłowice Górne, w województwie podkarpackim. Zakres problematyczny monografii jest rozległy: prezentuje ona... więcej
Renesansowy_dwr-4284aecb138b8130412f7f9cea3d27ca.jpg

Miasta, ludzie, instytucje, znaki. Księga jubileuszowa ofiarowana profesor Bożenie Wyrozumskiej z okazji 75. rocznicy urodzin, red. Zenon Piech

Publikacja przygotowana z okazji jubileuszu Bożeny Wyrozumskiej, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, przez jej przyjaciół, współpracowników oraz uczniów. Składa się z 56 artykułów wybitnych historyków, głównie mediewistów, reprezentujących wiodące polskie ośrodki naukowe.... więcej
Miasta_ludzie_instytucje-f23ee3b8659a3c7bfac9074eefd85879.jpg

Pierwsze lata komunizmu w powiecie zawierciańskim (1945-1947), pod red. Wacława Dubiańskiego

7zł
Dodaj do koszyka
Zbiór artykułów prezentujących kształtowanie się nowej, komunistycznej władzy w powiecie zawierciańskim. Społeczeństwo powiatu zawierciańskiego w styczniu 1945 r. zetknęło się z nową rzeczywistością, którą przyniosło długo oczekiwane wyzwolenie spod okupacji niemieckiej.... więcej
Pierwsze_lata_komunizmu_w_powiecie-7cd13a915b7ef0c9a2944a7b03a78943.jpg

Filip Musiał: Podręcznik bezpieki. Teoria pracy operacyjnej służby bezpieczeństwa w świetle wydawnictw resortowych Ministerstwa Spraw Wewnętrzynych PRL (1970-1989)

Wielowątkowa analiza teoretycznego przygotowania do pracy operacyjnej funkcjonariuszy SB przeprowadzona na podstawie specyficznych źródeł – podręczników opracowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, a także prac dyplomowych powstałych w Wyższej Szkole Oficerskiej MSW w... więcej
Podrcznik_bezpieki-d074c6131e7a641281fdbfced3bc3c60.jpg

Kościół i prymas Stefan Wyszyński 1956-1966, pod red. Adama Dziuroka i Wiesława Jana Wysockiego

15zł
Dodaj do koszyka
Publikacja stanowi zbiór artykułów poświęconych funkcjonowaniu Kościoła katolickiego w Polsce w okresie rządów komunistycznych od przełomu Października 1956 r. do obchodów milenijnych w 1966 r. Autorzy skoncentrowali się na osobie prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz warunkach, w... więcej
Koci_i_prymas-f4c4a7f184ecd890ec929a6d4a3860f9.jpg
Polski English