Cmentarz Na Rossie w Wilnie. Historia, sztuka, przyroda, pod redakcją Anny Sylwii Czyż i Bartłomieja Gutowskiego

75zł
Dodaj do koszyka
Prezentowana monografia, wydana przez Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA i Towarzystwo Naukowe "Societas Vistulana", jest pierwszym tak wszechstronnym i wieloaspektowym opracowaniem poświęconym wileńskiej nekropolii. Publikacja wpisuje się w nurt badań... więcej
podglad_Rossa_OKLADKA_2019_ROZRYS_PRESS_11-10-2019-dcc03883158cf9b9fc5bf89f301c5889.jpeg

Dorota Jarząbek-Wasyl, Barbara Maresz: Archiwum teatru XIX wieku. Ludzie, dokumenty, historie

80zł
Dodaj do koszyka
Autorki prowadzą czytelnika przez archiwum polskiego teatru XIX stulecia, rozumiane na różne sposoby: bo do artefaktów, których - starannie wybrane, a i tak bardzo liczne - przykłady udostępniają w reprodukcjach, naturalnym sposobem "przyklejają" komentarze, objaśnienia, omówienia i... więcej
Archiwum_Teatru_OKLADKA_d-9a8494fa8490589db86715167cfb3890.jpg

Ks. Robert Mirończuk: Janów Biskupi. Miasto rezydencjonalne biskupów łuckich (1465-1796) i podlaskich (1818-1867)

70zł
Dodaj do koszyka
Książka jest monografią Janowa Biskupiego (obecnie Janów Podlaski) - miasta rezydencjonalnego biskupów łuckich w latach 1465-1796, a następnie podlaskich w latach 1818-1867. Autor wszechstronnie omawia dzieje tej miejscowości w okresie od najdawniejszych wzmianek źródłowych z XV w. aż... więcej
Janow_biskupi_OKLADKA_d-916d0ad70eeeff5669a99a00309a1f15.jpg

Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie, t. 5: Ziemia halicka, opracowała Agnieszka Biedrzycka

Piąty tom serii „Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie”, wydawanej pod redakcją Wojciecha Drelicharza od 2005 r., został opracowany przez Agnieszkę Biedrzycką. Tom obejmuje edycję treści inskrypcji i znaków herbowych znajdujących się na obszarze ziemi... więcej
okadka_na_stron-a3d258f0fe881c535fc938a93e259ca2.jpeg

Pruchnik. Studia z dziejów miasta i okolic – wyd. 2, pod redakcją Mariana Wolskiego

50zł
Dodaj do koszyka
Do rąk czytelników oddajemy drugie, zmienione i rozszerzone wydanie interdyscyplinarnego tomu studiów poświęconych dziejom i sztuce rejonu ziemi przemyskiej ­– Pruchnika oraz jego najbliższych okolic. Teksty składające się na niniejszy zbiór zostały zaprezentowane w układzie... więcej
Pruchnik_wyd_2_okladka_druk-1a4371bda78720dc471b2703c9e5effa.jpg

Działalność fundacyjna biskupów krakowskich, pod redakcją Marka Walczaka

80zł
Dodaj do koszyka
Interdyscyplinarna publikacja stanowi zbiór artykułów 50 wybitnych polskich i zagranicznych badaczy dziejów średniowiecznych, nowożytnych i XIX wieku – historyków, historyków sztuki, dziejów Kościoła oraz archeologów. Artykuły przybliżają istotne problemy kulturowe, artystyczne... więcej
Biskupjpg-ef8435b30019464aec01736a8b0146dd.jpg

Mateusz Szpytma: ZSL w województwie krakowskim (1949-1956). Geneza – ludzie - działalność

39zł
Dodaj do koszyka
Sądy na temat ZSL oscylują między negacją a apologią. Niektórzy uważają, że była to struktura politycznie niesamodzielna i całkowicie uległa partii komunistycznej, inni z kolei twierdzą, że kierujący stronnictwem – choć przede wszystkim szeregowi  członkowie  – ... więcej
ZSL_2013-11-23-47894521e99a64db11897b591d2ba9f6.jpg

Andrzej Nowak: Imperiological Studies: A Polish Perspective

21zł
Dodaj do koszyka
Imperium ma swoje ofiary, ale i ono samo jest ofiarą – to nieco prowokacyjne twierdzenie otwiera najnowszą książkę Andrzeja Nowaka. Publikacja, w całości anglojęzyczna, to zbiór niezwykle interesujących, erudycyjnych studiów, koncentrujących się wokół trzech haseł: ofiary... więcej
Imperiological_Studies-06d6b71c82454d43976c0e5c8263361d.jpg

Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie, t. 4, opracował Piotr Rabiej

Czwarty tom serii wydawniczej „Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie” opracowany przez Piotra Rabieja jest poświęcony inskrypcjom i herbom znajdującym się w zabytkowych obiektach Kamieńca Podolskiego. W polskiej świadomości historycznej stolica Podola... więcej
Pomniki_epigrafiki_i_heraldyki-c602cf03dcf9235b938a7ad33dffd362.jpg

Wrzesień 1939 na Górnym Śląsku, pod red. Grzegorza Bębnika

Górnośląski epizod wojny obronnej 1939 roku. Mimo że od tych wydarzeń upłynęło 70 lat, wciąż jeszcze budzą żywe zainteresowanie, tym żywsze, że wiele z nich doczekało się spornych interpretacji. Wrzesień 1939 na Górnym Śląsku to zagadnienie na tyle złożone, że nie da się... więcej
Wrzesien-d-45f3877b951901fb36f7c9b05e4ca0f6.jpg

Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie, t. 3, opracował Andrzej Marzec

21zł
Dodaj do koszyka
Seria wydawnicza „Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie” to wspólne przedsięwzięcie „Societas Vistulana” i Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego celem jest publikacja tekstów inskrypcji i opisów herbów z obiektów znajdujących się w dawnych i... więcej
Pomniki_epigrafiki_i_heraldyki_dawnej-1d54ec19032672e040e5ec9af2c99f2c.jpg

Rafał Dyrcz, Justyna Laska, ks. Jarosław Raźny, Ewa Zając: Teczka ewidencji operacyjnej na księdza. Teoria i praktyka pracy operacyjnej SB

Teczki Ewidencji Operacyjnej na Księdza (TEOK) należały do kategorii spraw operacyjnych niszczonych systematycznie od jesieni 1989 r. Zawarte w nich dokumenty świadczyły o tym, że duchownych Kościoła katolickiego poddawano stałej, metodycznej inwigilacji. Już 19 stycznia 1990 r.... więcej
Teczka_ewidencji_operacyjnej-4fe262bf7f4d4f5995b316660381d1d1.jpg

Marcin Kapusta, Wojciech Hausner: Harcerstwo duchowej niepodległości. Duszpasterstwo harcerskie w dokumentach służby bezpieczeństwa i archiwaliach środowisk harcerskich 1983-1989

17zł
Dodaj do koszyka
Książka jest bardzo interesującą próbą monograficznego ujęcia procesu przywracania polskiemu skautingowi jego tradycyjnych wartości patriotycznych, moralnych i religijnych. W toku prac badawczych autorzy zweryfikowali wiele informacji dzięki relacjom uczestników wydarzeń z lat... więcej
Harcerstwo_duchowej-cbe6cc5ad7092d1dc7ff23e4a234e31f.jpg

Osobowe źródła informacji - zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze, red. Filip Musiał

25zł
Dodaj do koszyka
Zbiór siedemnastu artykułów przygotowanych przez autorów reprezentujących cztery ośrodki Instytutu Pamięci Narodowej (Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice) oraz Uniwersytet Warszawski, wśród których znaleźli się także pracownicy funkcjonującego do 2007 roku Biura Rzecznika Interesu... więcej
Osobowe_rda_informacji-e9d9e11f7c287a2ea80beb9e80864884.jpg

Renesansowy dwór (lamus) w Hawłowicach Górnych. Historia, aspekty artystyczne i konserwatorskie, pod redakcją Mariana Wolskiego

Zbiór artykułów poświęconych cennemu, a rzadkiemu zabytkowi architektury rezydencjonalnej z początku doby nowożytnej na Podkarpaciu, jakim jest tzw. lamus w miejscowości Hawłowice Górne, w województwie podkarpackim. Zakres problematyczny monografii jest rozległy: prezentuje ona... więcej
Renesansowy_dwr-4284aecb138b8130412f7f9cea3d27ca.jpg
Polski English