Conclusiones antiquae Collegii Maioris Universitatis Cracoviensis 1432-1591, opracowała Dagmara Wójcik-Zega

43.5zł
Dodaj do koszyka
Księga uchwał zgromadzenia kolegiatów Kolegium Królewskiego (Większego) należy do najstarszych i najcenniejszych uniwersyteckich ksiąg urzędowych. Stanowi podstawowe źródło wiedzy o organizacji i działalności autonomicznego, korporacyjnego samorządu kolegium na przestrzeni XV-XVI w.... więcej
Conclusiones_okadka-fcac2964ca1258eeaba09c9376281cdb.jpeg

Cmentarz Na Rossie w Wilnie. Historia, sztuka, przyroda, pod redakcją Anny Sylwii Czyż i Bartłomieja Gutowskiego

75zł
Dodaj do koszyka
Prezentowana monografia, wydana przez Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA i Towarzystwo Naukowe "Societas Vistulana", jest pierwszym tak wszechstronnym i wieloaspektowym opracowaniem poświęconym wileńskiej nekropolii. Publikacja wpisuje się w nurt badań... więcej
podglad_Rossa_OKLADKA_2019_ROZRYS_PRESS_11-10-2019-dcc03883158cf9b9fc5bf89f301c5889.jpeg

Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779–1783 (tom 13, cz. A, B, C)

118zł
Dodaj do koszyka
Wydał Zdzisław Budzyński przy współpracy Bogusława Dybasia, Zdzisława Nogi i Łukasza Walczego Tom 13. zawiera 29 arkuszy mapy (w tym 1 kopię), wraz z odpowiadającymi im opisami wojskowymi kraju. Materiał ten obejmuje zachodnią część Wyżyny Podolskiej, sięgającą na północy... więcej
oklejka_t13A_cmyk_strona-be2166796f8b9600cedde0c724a292c8.jpeg

Maria Molenda: Splendide vestitus. O znaczeniu ubiorów na królewskim dworze Jagiellonów w latach 1447-1572

Monografia Marii Molendy ukazuje znaczenie mody na dworze Jagiellonów w 2. poł. XV i w XVI w. Autorka skoncentrowała się przede wszystkim na omówieniu ubiorów członków rodziny królewskiej. Publikacja wzbogaca wiedzę o Jagiellonach, ukazując modę jako ważny element konstruowania... więcej
MOLENDA_okadka-6a726728a3bc0ca1e45375bdf830c419.jpeg

Ks. Robert Mirończuk: Janów Biskupi. Miasto rezydencjonalne biskupów łuckich (1465-1796) i podlaskich (1818-1867)

70zł
Dodaj do koszyka
Książka jest monografią Janowa Biskupiego (obecnie Janów Podlaski) - miasta rezydencjonalnego biskupów łuckich w latach 1465-1796, a następnie podlaskich w latach 1818-1867. Autor wszechstronnie omawia dzieje tej miejscowości w okresie od najdawniejszych wzmianek źródłowych z XV w. aż... więcej
Janow_biskupi_OKLADKA_d-916d0ad70eeeff5669a99a00309a1f15.jpg

Stanisław Witecki: Przekaz kulturowy w parafiach katolickich na obszarze Rzeczypospolitej Obojga Narodów czasów stanisławowskich

29zł
Dodaj do koszyka
Książka poświęcona jest metodom i treściom przekazu kulturowego w wiejskich oraz małomiasteczkowych parafiach katolickich czasów stanisławowskich w Rzeczypospolitej. Punktem wyjścia rozważań Autora jest pytanie, czego wierni mogli dowiedzieć się w trakcie coniedzielnych i... więcej
Witecki_OKLADKA_05_na_stron-0f034adf15f0fe6847612e4beceee96f.jpg

Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie, t. 5: Ziemia halicka, opracowała Agnieszka Biedrzycka

Piąty tom serii „Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie”, wydawanej pod redakcją Wojciecha Drelicharza od 2005 r., został opracowany przez Agnieszkę Biedrzycką. Tom obejmuje edycję treści inskrypcji i znaków herbowych znajdujących się na obszarze ziemi... więcej
okadka_na_stron-a3d258f0fe881c535fc938a93e259ca2.jpeg

Tomasz Graff: Marcin Campius Wadowita (ok. 1567-1641). Duchowny i profesor Uniwersytetu Krakowskiego

Książka Tomasza Graffa jest biografią Marcina Campiusa Wadowity (ok. 1567-1641), żyjącego w czasach pierwszych królów elekcyjnych księdza profesora Uniwersytetu Krakowskiego, który osiągnął najzaszczytniejszy akademicki laur doktora teologii i znaczące prebendy kościelne. Autor... więcej
Wadowita_okladka_druk-55597624cababf28444a4d6d03c23939.JPEG

Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779–1783 (tom 7, cz. A, B, C)

118zł
Dodaj do koszyka
Tom 7 opracowania mapy tzw. Królestwa Galicji i Lodomerii, powstałej w latach 1779-1783 pod kierunkiem ppłk. Friedricha von Miega, mieści w sobie 30 arkuszy mapy obejmujących zasadniczo zachodnią część ukraińskich Karpat i Podkarpacia. Na część północną, zwaną Przedkarpaciem... więcej
oklejka_t07A_na_strone-1b97abd8bcacd8861bb82991c98a8ab3.jpeg

Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779–1783 (tom 9, cz. A, B, C)

118zł
Dodaj do koszyka
Tom 9 opracowania mapy tzw. Królestwa Galicji i Lodomerii, powstałej w latach 1779-1783 pod kierunkiem ppłk. Friedricha von Miega, mieści w sobie 20 arkuszy mapy obejmujących terytorium między górzystym pasmem Roztocza na zachodzie i Bugiem na wschodzie, odpowiadający obszarowi... więcej
oklejka_t09A_na_strone-bd31c989e71a505af378b85cd0c39e95.jpeg

Marian Wolski: The Potocki Family of the Pilawa Coat of Arms. A Study of Family History and Estates Until the Early 17th Century

50zł
Dodaj do koszyka
“The reason why I undertook research on the earlies history of the Potockis is obviously because of the acute shortage of studies of the sources on the history of this prominent family, which for several centuries decisively affected the domestic and foreign policies of the First Polish... więcej
KOR_POTOCCY_obwoluta_07-05-cc1de488bfa858caf4a66bd33a911a43.jpg

Marcin Baster: Bursa Starnigielska. Z dziejów kolegiów Uniwersytetu Krakowskiego w XVII i XVIII wieku

46zł
Dodaj do koszyka
W czwartym tomie serii „Historia et Monumenta Universitatis Jagellonicae” prezentujemy monografię poświęconą dziejom Bursy Starnigielskiej, jednego z nowożytnych kolegiów dla studentów Uniwersytetu Krakowskiego. Autor podejmuje jeden z najsłabiej zbadanych okresów w dziejach... więcej
okadka_BASTER-c3a91227f8c483d73685f868c0816f3b.jpg

Andrzej Marek Wyrwa: Cisterciana. Studia z dziejów i kultury Zakonu Cysterskiego

Czwarty już tom serii „Cistercium Mater Nostra. Studia et documenta” przybliża dorobek jednego z najważniejszych badaczy przeszłości Zakonu Cysterskiego w Polsce ­– historyka i archeologa Andrzeja Marka Wyrwy. Z jego bogatego dorobku wybrano kilkanaście obszernych studiów pisanych w... więcej
Cisterciana-10d73be2d420b06eb503bb001374fc98.jpg

Pruchnik. Studia z dziejów miasta i okolic – wyd. 2, pod redakcją Mariana Wolskiego

50zł
Dodaj do koszyka
Do rąk czytelników oddajemy drugie, zmienione i rozszerzone wydanie interdyscyplinarnego tomu studiów poświęconych dziejom i sztuce rejonu ziemi przemyskiej ­– Pruchnika oraz jego najbliższych okolic. Teksty składające się na niniejszy zbiór zostały zaprezentowane w układzie... więcej
Pruchnik_wyd_2_okladka_druk-1a4371bda78720dc471b2703c9e5effa.jpg

Maciej Zdanek: Uniwersytet Krakowski wobec własnej przeszłości w XV–XVI wieku

36zł
Dodaj do koszyka
W wyniku żywiołowego rozwoju edukacji, nauki i kultury, jaki nastąpił w chrześcijańskiej Europie na przełomie XII i XIII wieku, w celu zdobywania wiedzy i uprawiania nauki (studium) powstała szczególna korporacja – wspólnota nauczycieli i studentów (universitas), która dzięki... więcej
Uniwersytet_Krakowski_okadka-803be322f874d580e0dd45ac51cd9d2b.JPG
Polski English