Conclusiones antiquae Collegii Maioris Universitatis Cracoviensis 1432-1591, opracowała Dagmara Wójcik-Zega

43.5zł
Dodaj do koszyka
Księga uchwał zgromadzenia kolegiatów Kolegium Królewskiego (Większego) należy do najstarszych i najcenniejszych uniwersyteckich ksiąg urzędowych. Stanowi podstawowe źródło wiedzy o organizacji i działalności autonomicznego, korporacyjnego samorządu kolegium na przestrzeni XV-XVI w.... więcej
Conclusiones_okadka-fcac2964ca1258eeaba09c9376281cdb.jpeg

Liber Vetustissimus Gorlicensis. Das älteste Görlitzer Stadtbuch. Najstarsza księga miejska zgorzelecka. 1305–1416 (1423), część II, opracowali Krzysztof Fokt, Christian Speer, Maciej Mikuła

43zł
Dodaj do koszyka
Rok po ukazaniu się pierwszej części edycji Czerwonej Księgi zaprezentować możemy jej część drugą. Udostępnienie w tak krótkim czasie więcej niż dwukrotnie większej (tu 4415 pozycji, w tomie 1.: 1768) niż w tomie pierwszym liczby zapisek możliwe było jedynie dzięki... więcej
Liber_cz_II_okladka_cyfra_format-a10c79143bf5197645c214c8dc15cb32.JPEG

Słownik Historyczno-Geograficzny Województwa Krakowskiego w Średniowieczu, część V, zeszyt 2

40zł
Dodaj do koszyka
Opracowali Waldemar Bukowski, Jacek Laberschek, Michał Schmidt, Franciszek Sikora, Janusz Szyszka, Patrycja Wiencierz, przy współpracy Mariana Wolskiego Drugi zeszyt piątej części Słownika Historyczno-Geograficznego Województwa Krakowskiego w Średniowieczu obejmuje następujacy zakres... więcej
okladka_shg_2019_27sierDRUKost-1759f818967a2bf6c8a68992ad1523e0.JPEG

Maria Molenda: Splendide vestitus. O znaczeniu ubiorów na królewskim dworze Jagiellonów w latach 1447-1572

Monografia Marii Molendy ukazuje znaczenie mody na dworze Jagiellonów w 2. poł. XV i w XVI w. Autorka skoncentrowała się przede wszystkim na omówieniu ubiorów członków rodziny królewskiej. Publikacja wzbogaca wiedzę o Jagiellonach, ukazując modę jako ważny element konstruowania... więcej
MOLENDA_okadka-6a726728a3bc0ca1e45375bdf830c419.jpeg

Ks. Robert Mirończuk: Janów Biskupi. Miasto rezydencjonalne biskupów łuckich (1465-1796) i podlaskich (1818-1867)

70zł
Dodaj do koszyka
Książka jest monografią Janowa Biskupiego (obecnie Janów Podlaski) - miasta rezydencjonalnego biskupów łuckich w latach 1465-1796, a następnie podlaskich w latach 1818-1867. Autor wszechstronnie omawia dzieje tej miejscowości w okresie od najdawniejszych wzmianek źródłowych z XV w. aż... więcej
Janow_biskupi_OKLADKA_d-916d0ad70eeeff5669a99a00309a1f15.jpg

Quaestiones Medii Aevi Novae, vol. 23: Early Medieval Scandinavia: New Trends in Research

38zł
Dodaj do koszyka
ENGLISH VERSION BELOW 23. tom rocznika "Questiones Medii Aevi Novae" (2018) zawiera sekcje tematyczne: I. Early Medieval Scandinavia: New Trends in ResearchII. 11th Century (continuation)III. Current Research. Rocznik QMAN powstał w 1994 roku. Od 2003 jego wydawcą jest „Societas... więcej
QMAN_23_okladka_offset-6fa3d2754a2852cd91f5177f500c5983.jpeg

Quaestiones Medii Aevi Novae, vol. 22: Medieval Scandinavia, Culture savante et politique

38zł
Dodaj do koszyka
ENGLISH VERSION BELOW 22. tom rocznika "Questiones Medii Aevi Novae" (2017) składa się z następujących sekcji tematycznych: I. Medieval Scandinavia (pod redakcją Anny Waśko) II. Liturgy (pod redakcją Erica Palazzo, kontynuacja sekcji z 21. tomu QMAN) III. Culture savante et... więcej
QMAN_22_okladka_NA_STRONE-d1802d47e3c1082bdba6933213b9b94c.jpg

Marian Wolski: The Potocki Family of the Pilawa Coat of Arms. A Study of Family History and Estates Until the Early 17th Century

50zł
Dodaj do koszyka
“The reason why I undertook research on the earlies history of the Potockis is obviously because of the acute shortage of studies of the sources on the history of this prominent family, which for several centuries decisively affected the domestic and foreign policies of the First Polish... więcej
KOR_POTOCCY_obwoluta_07-05-cc1de488bfa858caf4a66bd33a911a43.jpg

Jagiellonowie i ich świat. Centrum a peryferie w systemie władzy Jagiellonów, pod red. Bożeny Czwojdrak, Jerzego Sperki, Piotra Węcowskiego

Praca zbiorowa Jagiellonowie i ich świat. Centrum a peryferie w systemie władzy Jagiellonów, pod redakcją Bożeny Czwojdrak, Jerzego Sperki i Piotra Węcowskiego, stanowi już trzeci tom w cieszącej się dużym uznaniem i popularnością serii „Studia Jagiellonica”. Tym razem, grono... więcej
podglad_Jagiellonowie_i_ich_swiat_okladka-0314fbe2b0bca4b3eb91cdcf7adffb78.jpg

Andrzej Marek Wyrwa: Cisterciana. Studia z dziejów i kultury Zakonu Cysterskiego

Czwarty już tom serii „Cistercium Mater Nostra. Studia et documenta” przybliża dorobek jednego z najważniejszych badaczy przeszłości Zakonu Cysterskiego w Polsce ­– historyka i archeologa Andrzeja Marka Wyrwy. Z jego bogatego dorobku wybrano kilkanaście obszernych studiów pisanych w... więcej
Cisterciana-10d73be2d420b06eb503bb001374fc98.jpg

Liber Vetustissimus Gorlicensis. Das älteste Görlitzer Stadtbuch. Najstarsza księga miejska zgorzelecka. 1305–1416 (1423), część I, opracowali Krzysztof Fokt, Christian Speer, Maciej Mikuła

36zł
Dodaj do koszyka
Prezentujemy Państwu edycję najstarszej księgi miejskiej Zgorzelca (Görlitz), zwanej też Czerwoną Księgą, która obecnie przechowywana jest w bolesławieckim oddziale Archiwum Państwowego we Wrocławiu. Czerwona Księga należy do najstarszych i najobszerniejszych niemieckich ksiąg... więcej
Liber_vetustissium_gorlicensis_1-d14abf553274f6e459d62d44de4b8aea.jpg

Pruchnik. Studia z dziejów miasta i okolic – wyd. 2, pod redakcją Mariana Wolskiego

50zł
Dodaj do koszyka
Do rąk czytelników oddajemy drugie, zmienione i rozszerzone wydanie interdyscyplinarnego tomu studiów poświęconych dziejom i sztuce rejonu ziemi przemyskiej ­– Pruchnika oraz jego najbliższych okolic. Teksty składające się na niniejszy zbiór zostały zaprezentowane w układzie... więcej
Pruchnik_wyd_2_okladka_druk-1a4371bda78720dc471b2703c9e5effa.jpg

Maciej Zdanek: Uniwersytet Krakowski wobec własnej przeszłości w XV–XVI wieku

36zł
Dodaj do koszyka
W wyniku żywiołowego rozwoju edukacji, nauki i kultury, jaki nastąpił w chrześcijańskiej Europie na przełomie XII i XIII wieku, w celu zdobywania wiedzy i uprawiania nauki (studium) powstała szczególna korporacja – wspólnota nauczycieli i studentów (universitas), która dzięki... więcej
Uniwersytet_Krakowski_okadka-803be322f874d580e0dd45ac51cd9d2b.JPG

Universitätsstudium und Gesellschaft in Mitteleuropa vom 15. bis zum 18. Jahrhundert, pod redakcją Krzysztofa Ożoga i Macieja Zdanka

36zł
Dodaj do koszyka
W europejskiej historiografii obserwuje się renesans badań nad dawnymi uniwersytetami oraz kulturą pisma i wiedzy w dawnych społeczeństwach. Uniwersytet badany jest w szerokim kontekście kultury, społeczeństwa, gospodarki i polityki, dlatego powszechnie stosuje się metodę... więcej
Universittsstudium_okadka_na_stron-f1444982e007f0ea797d60a0a4d2f229.JPG

Jakub Adamski: Gotycka architektura sakralna na Śląsku w latach 1200–1420. Główne kierunki rozwoju

Publikacja Jakuba Adamskiego jest pierwszą w polskiej nauce kompleksową monografią gotyckich kościołów historycznego Śląska. Obszerna rozprawa stanowi wnikliwe opracowanie historii oraz zagadnień artystycznych wszystkich gotyckich świątyń miejskich i cysterskich z XIII i XIV wieku na... więcej
Adamski_Gotycka_architektura_OKLADKA_do_druku-852997ac2a0e5ee01caf9b5f40cfdef5.jpg
Polski English