Pierwsze lata komunizmu w powiecie zawierciańskim (1945-1947), pod red. Wacława Dubiańskiego

Zbiór artykułów prezentujących kształtowanie się nowej, komunistycznej władzy w powiecie zawierciańskim. Społeczeństwo powiatu zawierciańskiego w styczniu 1945 r. zetknęło się z nową rzeczywistością, którą przyniosło długo oczekiwane wyzwolenie spod okupacji niemieckiej. Niebawem owo „wyzwolenie” okazało się kolejnym zniewoleniem narzuconym przez „sprzymierzone” mocarstwo ze Wschodu. Pierwsze powojenne lata nowych porządków wprowadzanych przez zakorzeniającą się władzę ludową stały się tematem sesji naukowej zorganizowanej w 2005 r. w Zawierciu przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN pt. „Pierwsze lata komunizmu – powiat zawierciański w latach 1945-1947”. Niniejsza praca jest zbiorem referatów wygłoszonych podczas tej sesji. Charakteryzuje ona lokalną społeczność, ukazuje stosunki „władzy ludowej” z podziemiem niepodległościowym oraz Kościołem katolickim – ze wszystkimi, którzy próbowali zapobiec zdominowaniu życia politycznego i społecznego przez komunistów i sprzymierzoną z nimi lewicę. Przybliża również rolę komunistycznej propagandy partyjnej oraz aparatu bezpieczeństwa, ukazując stosowane przez niego metody w celu zdobycia i utrzymania władzy, a także analizując zjawisko przestępczości śledczej.

Oprawa miękka ● format B5 ● ss. 168
ISBN 978-83-61033-08-0 ● Katowice-Kraków 2007

Spis treści

Spis treści

Pierwsze_lata_komunizmu_w_powiecie-bbb6d84cdd289e338e6e9549afe96008.jpg 7zł
Dodaj do koszyka
Polski English