Wrzesień 1939 na Górnym Śląsku, pod red. Grzegorza Bębnika

Górnośląski epizod wojny obronnej 1939 roku. Mimo że od tych wydarzeń upłynęło 70 lat, wciąż jeszcze budzą żywe zainteresowanie, tym żywsze, że wiele z nich doczekało się spornych interpretacji. Wrzesień 1939 na Górnym Śląsku to zagadnienie na tyle złożone, że nie da się rozpatrywać go w oderwanych od siebie aspektach. Niniejszy zbiór artykułów prezentuje szeroki przegląd tematyki, związanej z tymi wydarzeniami, nie ograniczony przy tym do polskiej części podzielonego w 1922 r. regionu Górnego Śląska, tj. województwa śląskiego. Jakkolwiek autorzy wiele miejsca poświęcili zagadnieniom czysto militarnym, zanalizowali tu też zarówno kwestie dotyczące problemów narodowościowych, jak i aktywności nieregularnych niemieckich formacji dywersyjnych. Całość stanowi udaną próbę możliwie pełnego naświetlenia ówczesnych wydarzeń, z wykorzystaniem wyników najnowszych badań naukowych. Każdy z zamieszczonych artykułów został opatrzony niemieckojęzycznym streszczeniem. Publikację dopełniają indeksy – osobowy i nazw geograficznych oraz schematy działań militarnych przeprowadzonych między 1 a 4 września, a także mapki załączone do książki na luźnej wkładce.

Oprawa miękka ● format A5 ● ss. 136 ● ilustracje (mapy, schematy)
ISBN 978-83-61033-26-4 ● Katowice-Kraków 2008

Spis treści

Spis treści

Nakład wyczerpany
Dalsze informacje: dystrybucja@vistulana.pl

Wrzesien-d-df26e973ba713fe3b0e02b6d87cce4a1.jpg
Polski English