Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie, t. 4, opracował Piotr Rabiej

Czwarty tom serii wydawniczej „Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie” opracowany przez Piotra Rabieja jest poświęcony inskrypcjom i herbom znajdującym się w zabytkowych obiektach Kamieńca Podolskiego. W polskiej świadomości historycznej stolica Podola pozostaje wciąż obecna, jako miasto-legenda i twierdza broniąca przedmurza chrześcijaństwa. Na terenie miasta, przede wszystkim w kościele katedralnym i dawnym kościele Dominikanów zachowały się interesujące zabytki epigraficzne i heraldyczne. Choć stanowią one zaledwie część napisów i herbów zdobiących niegdyś miasto i jego świątynie, poddane szczegółowej analizie przynoszą nowe informacje na temat genezy i dziejów poszczególnych zabytków i ich ciekawych losów. Łącznie z terenu Kamieńca zostało opublikowanych 79 inskrypcji i 78 herbów pochodzących z lat 1505-1911. Wśród nich warto zwrócić uwagę na herby z I poł. XVI w. pochodzące z umocnień zamkowych i miejskich związane z fundatorami umocnień kamienieckich oraz najstarsze inskrypcje odkute kapitałą protorenesansową. Najwięcej zabytków zachowało się z XVIII w., kiedy miasto po okresie okupacji tureckiej przeżywało okres rozwoju gospodarczego i stało się miejscem wielu inwestycji budowlanych w zakresie architektury sakralnej i militarnej. Edycja treści napisów i znaków heraldycznych została uzupełniona dokładnym opisem obiektów zabytkowych, zestawieniem wcześniejszych wydań inskrypcji oraz wykazem podstawowej literatury. Ponadto publikacja zawiera bogaty materiał ikonograficzny (159 zdjęć) oraz rozbudowane indeksy.

Okładka twarda, format B5, ss. 224 (144 + 80)
ISBN 978-83-61033-29-5

Spis treści

Zobacz pozostałe tomy:

Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie, t. 1

Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie, t. 2

Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie, t. 3

Pomniki_epigrafiki_i_heraldyki-a0c2542c45c6b8bf84b91dcc2ae80297.jpg
Polski English