Quaestiones Medii Aevi Novae, vol. 09: Family

Rocznik QMAN powstał w 1994 roku. Od 2003 jego wydawcą jest „Societas Vistulana”. Naukową redakcję przygotowują uznani badacze z sześciu polskich uniwersytetów. Pismo publikuje prace z zakresu wszystkich dyscyplin zajmujących się epoką średniowiecza. Artykuły omawiające badania archeologiczne sąsiadują z pracami z historii sztuki i numizmatyki, a historia gospodarcza jest przedstawiana obok historii kultury. Wszystkie publikowane są wyłącznie w językach kongresowych i mają wprowadzać ich autorów do międzynarodowej debaty naukowej o średniowieczu. Pismo zabiega o autorów ze wszystkich ośrodków europejskich. Każdy tom jest poświęcony wybranemu tematowi. Stała rubryka Current research prezentuje bieżące prace, ostatnie ustalenia i szczególnie ciekawe badania. W osobnym dziale zebrane są omówienia najnowszych publikacji mediewistycznych wydanych w Polsce i innych krajach Europy Centralnej. Wydaniu kolejnych numerów pisma towarzyszą spotkania Kręgu Quaestiones, w których uczestniczą naukowcy z całego kraju. Jest to okazja do dyskusji na temat kondycji polskiej mediewistyki oraz wysłuchania wykładu zaproszonego gościa z zagranicy. Najnowszy tom nr 9, wydany w nowej szacie graficznej, został poświęcony rodzinie w średniowieczu, kolejny zaś będzie nosił tytuł "Strefy".

Rocznik wydany wspólnie z Fundacją Centrum Badań Historycznych.

vol. 9 (2004) – Family • ISSN 1427-4418
okładka miękka • format B5 • ss. 384

Spis treści

Spis treści

Nakład wyczerpany
Dalsze informacje: dystrybucja@vistulana.pl


Istnieje możliwość zakupu tomów archiwalnych (każdy w cenie 5,00 zł):

vol. 1 (1996), Principles and Ideology of Government

vol. 2 (1997), Religious Communities and Corporations in Central Europe 10th-15th Century

vol. 3 (1998), Foreign Experts

vol. 4 (1999), Peace and War

vol. 5 (2000), 10th Century. Roma, Galia, Germania, Sclavinia

vol. 6 (2001), Medieval Properties

vol. 7 (2002), Longue Durée

Zobacz pozostałe tomy serii:

vol. 8 (2004), Intelectual Milieu

vol. 10 (2005), Zones

vol. 11 (2006), Arms and Armour

vol. 12 (2007), Historiography

vol. 13 (2008), Palatium, Castle, Residence

vol. 14 (2009), Cultus Sanctorum (Cults, Saints, Patronage, Historiography)

vol. 15 (2010), Reading, Writing and Communicating

vol. 16 (2011), Frontiers and Borderlands

 

The yearly publication QMAN came into existence in 1994. Successive volumes of the yearly appear every December. Since 2003 its publisher has been “Societas Vistulana”. The periodical features works on all branches dealing with the history of the Middle Ages. Articles discussing archaeological research adjoin works on the history of art and numismatics, and economic history is presented next to the history of culture. They are all published only in congressional languages, and are supposed to introduce their authors in the international scientific debate on the Middle Ages. The periodical seeks the collaboration of authors from all European centres. Every volume is devoted to a chosen central subject, but there is a place saved regularly for the presentation of current, particularly interesting research. A separate, extensive section comprises reviews of the newest medievalist publications issued in Poland and other European countries.

The yearly is published together with the Foundation of the Centre of Historical Research.

vol. 9 (2004) – Family • ISSN 1427-4418
paperback • B5 • pp. 384

Table of contents

Table of contents

Out of print
More information: dystrybucja@vistulana.pl


There is a possibility to order archival volumes:

vol. 1 (1996), Principles and Ideology of Government – 15 €

vol. 2 (1997), Religious Communities and Corporations in Central Europe 10th-15th Century – 15 €

vol. 3 (1998), Foreign Experts – 15 €

vol. 4 (1999), Peace and War – 15 €

vol. 5 (2000), 10th Century. Roma, Galia, Germania, Sclavinia – 15 €

vol. 6 (2001), Medieval Properties - 15 €

vol. 7 (2002), Longue Durée – 15 €

See the other volumes:

vol. 8 (2004), Intelectual Milieu

vol. 10 (2005), Zones

vol. 11 (2006), Arms and Armour

vol. 12 (2007), Historiography

vol. 13 (2008), Palatium, Castle, Residence

vol. 14 (2009), Cultus Sanctorum (Cults, Saints, Patronage, Historiography)

vol. 15 (2010), Reading, Writing and Communicating

vol. 16 (2011), Frontiers and Borderlands

The annual subscription rate 2005 is:

in Europe - 30 €

in overseas countries 40 €

 

Please direct applications for subscription to our Sales Department:

e-mail: dystrybucja@vistulana.pl

and deposit payments at the Society account:

Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”

ul. Gołębia 13

31-007 Kraków

Deutsche Bank PBC SA

IBAN – PL55191010484003009211210002

Quaestiones_Medii_Aevi_Novae_Vol._9-5e51385d3e9750187e3bd25854393c8f.jpg
Polski English