Conclusiones antiquae Collegii Maioris Universitatis Cracoviensis 1432-1591, opracowała Dagmara Wójcik-Zega

Księga uchwał zgromadzenia kolegiatów Kolegium Królewskiego (Większego) należy do najstarszych i najcenniejszych uniwersyteckich ksiąg urzędowych. Stanowi podstawowe źródło wiedzy o organizacji i działalności autonomicznego, korporacyjnego samorządu kolegium na przestrzeni XV-XVI w. Jest to jedyna na Uniwersytecie Krakowskim zachowana w oryginale piętnastowieczna księga uchwał. Prezentowana publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza została pomyślana jako obszerny wstęp źródłoznawczy przybliżający okoliczności wytworzenia i zawartości księgi. Druga część publikacji stanowi edycja krytyczna źródła zaopatrzona w komentarz filologiczny i rzeczowy.

Seria Historia et Monumenta Universitatis Jagellonicae, t. III

Oprawa twarda ● format B5 ● ss. 400
ISBN 978-83-65548-27-6 ● Kraków 2014

Spis treści

Summary

 

Polecamy także pozostałe tomy serii:

t. VI: Maciej Zdanek, "Uniwersytet Krakowski wobec własnej przeszłości w XV-XVI wieku

t. V: „Universitätsstudium und Gesellschaft in Mitteleuropa vom 15. bis zum 18. Jahrhundert”, pod redakcją Krzysztofa Ożoga i Macieja Zdanka

t. IV: Marcin Baster, "Bursa Starnigielska. Z dziejów kolegiów Uniwersytetu Krakowskiego w XVII i XVIII wieku"

t. II: Zofia Włodek, „Z dziejów filozofii i teologii na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku”

t. I: Maria Kowalczyk, „Colligite fragmenta ne pereant... Studia z dziejów Uniwersytetu Krakowskiego w średniowieczu”

Conclusiones_okadka-ef729300dfdee35829ff2a8f1adb7700.jpeg 43.5zł
Dodaj do koszyka
Polski English