Maria Molenda: Splendide vestitus. O znaczeniu ubiorów na królewskim dworze Jagiellonów w latach 1447-1572

Monografia Marii Molendy ukazuje znaczenie mody na dworze Jagiellonów w 2. poł. XV i w XVI w. Autorka skoncentrowała się przede wszystkim na omówieniu ubiorów członków rodziny królewskiej. Publikacja wzbogaca wiedzę o Jagiellonach, ukazując modę jako ważny element konstruowania wizerunku dynastii oraz istotny czynnik w kształtowaniu relacji międzyludzkich, a także potrzeb kulturalnych i estetycznych. Ubiór odgrywał bowiem wyjątkową rolę w manifestowaniu splendoru władcy, jego rodziny i dworu.

Książka oparta na szerokiej bazie źródłowej przynosi informacje o kosztownych i pełnych przepychu tkaninach i strojach, świadczących o wysokim poziomie kultury materialnej dworu polskiego, nieustępującego pod tym względem innym dworom europejskim.

Oprawa twarda ● format A4 ● ss. 500 (404 + 96)
ISBN 978-83-61033-59-2

Spis treści

Summary

ISBN 978-83-610033-59-2

MOLENDA_okadka-4505c9446d9f5087bd611d3594883549.jpeg
Polski English