Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779–1783 (tom 7, cz. A, B, C)

Tom 7 opracowania mapy tzw. Królestwa Galicji i Lodomerii, powstałej w latach 1779-1783 pod kierunkiem ppłk. Friedricha von Miega, mieści w sobie 30 arkuszy mapy obejmujących zasadniczo zachodnią część ukraińskich Karpat i Podkarpacia. Na część północną, zwaną Przedkarpaciem lub Równiną Przedkarpacką, składają się: Nizina Naddniestrzańska, Przedgórze Karpackie i fragment Płaskowyżu Sańsko-Dniestrzańskiego w okolicach Dobromila i Przemyśla. Południowa, górska część regionu, zwana Karpatami, stanowiąca ponad połowę opisywanego terytorium, obejmuje: wschodnią część Gór Sanocko-Turczańskich, północną część Karpat Brzeżnych, Bieszczady Wschodnie z Beskidem Skolskim oraz fragment Bieszczadów Zachodnich w rejonie Przełęczy Użockiej.

Konstrukcja tomu jest analogiczna jak w poprzednich tomach:

  1. Pierwszy wolumin zawiera obszerne opisy wojskowe w języku niemieckim i we współczesnym polskim tłumaczeniu, opatrzone aparatem krytycznym oraz indeksami do tekstu źródłowego i do samej mapy.
  2. Zawartość drugiego woluminu stanowią 30 arkusze map sekcji: 151-159, 170-179 i 190-200 w skali 1:28.800.
  3. Trzeci wolumin zawiera tłumaczenie na język ukraiński opisów wojskowych do map.

 

część A (wstępna – opisowa, ilustrowana, w języku polskim i niemieckim, format książki A4), ss. 272

część B (luźne arkusze, pełnokolorowe reprodukcje w formacie oryginalnym), 30 map w pudełku

część C (tłumaczenie na język ukraiński opisów wojskowych do map)

komplet w folii termokurczliwej

 

Kraków-Warszawa 2017

ISBN 978-83-61033-70-7 (całość)

ISBN 978-83-65548-28-3 (t. 7)


oklejka_t07A_na_strone-8549413b3f304a496edcbe5a0595e5cc.jpeg 118zł
Dodaj do koszyka
Polski English