Quaestiones Medii Aevi Novae, vol. 22: Medieval Scandinavia, Culture savante et politique

ENGLISH VERSION BELOW

22. tom rocznika "Questiones Medii Aevi Novae" (2017) składa się z następujących sekcji tematycznych:

  1. I. Medieval Scandinavia (pod redakcją Anny Waśko)
  2. II. Liturgy (pod redakcją Erica Palazzo, kontynuacja sekcji z 21. tomu QMAN)
  3. III. Culture savante et politique (pod redakcją Yves Sassiera).

Rocznik QMAN powstał w 1994 roku. Od 2003 jego wydawcą jest „Societas Vistulana”. Pismo publikuje prace z zakresu wszystkich dyscyplin zajmujących się epoką średniowiecza. Artykuły omawiające badania archeologiczne sąsiadują z pracami z historii sztuki i numizmatyki, a historia gospodarcza jest przedstawiana obok historii kultury. Wszystkie publikowane są wyłącznie w językach kongresowych i mają wprowadzać ich autorów do międzynarodowej debaty naukowej o średniowieczu. Pismo zabiega o autorów ze wszystkich ośrodków europejskich. Każdy tom jest poświęcony wybranemu tematowi przewodniemu, jednak zachowane jest stałe miejsce na prezentację bieżących, szczególnie ciekawych badań. W osobnym, obszernym dziale zebrane są omówienia najnowszych publikacji mediewistycznych wydanych w Polsce i innych krajach Europy.

Rocznik wydawany jest wspólnie z Fundacją Centrum Badań Historycznych.

Cena rocznika w krajowej dystrybucji: 38 zł


22. volume of the yearbook "Quaestiones Medii Aevi Novae" (2017) involves the following sections:

I. Medieval Scandinavia (edited by Anna Waśko)
II. Liturgy (edited by Eric Palazzo, contination of the section from the 21. volume of QMAN)
III. Culture savante et politique (edited by Yves Sassiera).

The yearly publication QMAN came into existence in 1994. Successive volumes of the yearly appear every December. Since 2003 its publisher has been “Societas Vistulana”. The periodical features works on all branches dealing with the history of the Middle Ages. Articles discussing archaeological research adjoin works on the history of art and numismatics, and economic history is presented next to the history of culture. They are all published only in congressional languages, and are supposed to introduce their authors in the international scientific debate on the Middle Ages. The periodical seeks the collaboration of authors from all European centres. Every volume is devoted to a chosen central subject, but there is a place saved regularly for the presentation of current, particularly interesting research. A separate, extensive section comprises reviews of the newest medievalist publications issued in Poland and other European countries.

The yearly is published together with the Foundation of the Centre of Historical Research.

The annual subscription rate is in Europe 32 EUR, in overseas countries 42 EUR.

 

vol. 22 (2017) • ISSN 1427-4418 • ISBN 978-83-65548-11-5
okładka miękka | softcover • format B5 • ss. | pp. 460

Spis treści

Contents

QMAN_22_okladka_NA_STRONE-9f2f17deaa3e3e1da0e4d66eda81c7c6.jpg 38zł
Dodaj do koszyka
Polski English