Marian Wolski: The Potocki Family of the Pilawa Coat of Arms. A Study of Family History and Estates Until the Early 17th Century

“The reason why I undertook research on the earlies history of the Potockis is obviously because of the acute shortage of studies of the sources on the history of this prominent family, which for several centuries decisively affected the domestic and foreign policies of the First Polish Republic, thus contributing to its modern history. Surprisingly, as one of the few families from the close elite of old Poland, the Potockis do not have a documentarily verified genealogy which would shed light on their medieval origins.“ (from an introduction of Marian Wolski)

Najdawniejsze dzieje rodziny Potockich nie zostały w dotychczasowej historiografii należycie przedstawione, choć właśnie ten wczesny okres budzi szczególne zainteresowanie. Wówczas to bowiem rodziła się potęga rodziny, której wpływ w następnych stuleciach na kierunek oraz jakość rozwoju kraju i narodu był ogromny. Jej reprezentanci wiernie i z powodzeniem oddawali się służbie wojskowej, która przynosiła im z czasem coraz bardziej wymierne korzyści materialne, sławę i uznanie. Potoccy to jednak w niemniejszym stopniu typowi homines economici - ludzie znakomicie rozumiejący mechanizmy gospodarcze, odważnie uczestniczący w obrocie kapitału, śmiało inwestujący, czerpiący zyski z handlu. Zabiegali o pozyskanie atrakcyjnie położonych, przez to dochodowych, królewszczyzn i w oparciu o nie budowali kompleksy majątkowe. O pragmatyzmie pierwszych pokoleń Potockich świadczyć może także polityka małżeńska rodziny.

Prezentowana książka jest angielskim tłumaczeniem monografii Mariana Wolskiego pt. "Potoccy herbu Pilawa do początku XVII wieku. Studium genealogiczno-własnościowe", która również ukazała się nakładem Wydawnictwa Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana". Niniejsze tłumaczenie oddajemy do rąk czytelników z nadzieją, że przyczyni się do rozwoju wiedzy o rodzinie Potockich wśród obcojęzycznych pasjonatów dziejów polskich rodzin szlacheckich oraz europejskich elit społecznych epoki przedindustrialnej.

Projekt zrealizowany dzięki środkom pozyskanym w ramach modułu "Umiędzynarodowienie" Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Kraków 2017; oprawa twarda, płócienna okleina tłoczona srebrem + obwoluta; ss. 451 + 10 map A3 mocowanych na okładce książki

ISBN 978-83-65548-24-5

Contents

Introduction

Summary

Potoccy herbu Pilawa do początku XVII wieku. Studium genealogiczno-własnościowe

KOR_POTOCCY_obwoluta_07-05-033dc93c132c88c2e479c7a96839f445.jpg 50zł
Dodaj do koszyka
Polski English