Marcin Baster: Bursa Starnigielska. Z dziejów kolegiów Uniwersytetu Krakowskiego w XVII i XVIII wieku

W czwartym tomie serii „Historia et Monumenta Universitatis Jagellonicae” prezentujemy monografię poświęconą dziejom Bursy Starnigielskiej, jednego z nowożytnych kolegiów dla studentów Uniwersytetu Krakowskiego. Autor podejmuje jeden z najsłabiej zbadanych okresów w dziejach krakowskiej uczelni, który jak dotąd nie doczekał się całościowego opracowania. Jego rozprawa dzieli się na dwie części. Pierwsza ma charakter monograficzny i jest próbą opracowania dziejów Bursy Starnigielskiej. Opierając się na szerokiej podstawie źródłowej, autor wnikliwie omawia fundację, rozwój, organizację, gospodarkę i mieszkańców bursy w okresie od jej założenia w latach 1638–1647 aż do reformy Uniwersytetu Krakowskiego Hugona Kołłątaja w latach 1777–1786. Część druga zawiera obszerną edycję najważniejszych źródeł do dziejów Bursy, w tym niezwykle cennej księgi metryki. Edycja tej metryki pozwala autorowi przeprowadzić częściową rekonstrukcję społeczności studentów Uniwersytetu Krakowskiego z drugiej połowy XVII i początków XVIII w.

 

Seria Historia et Monumenta Universitatis Jagellonicae, t. IV

Oprawa twarda ● format B5 ● ss. 494
ISBN 978-83-65548-18-4 ● Kraków 2015

 

Spis treści

Summary

 

Polecamy także pozostałe tomy serii:

Maciej Zdanek, "Uniwersytet Krakowski wobec własnej przeszłości w XV-XVI wieku

Maria Kowalczyk, „Colligite fragmenta ne pereant... Studia z dziejów Uniwersytetu Krakowskiego w średniowieczu”

Zofia Włodek, „Z dziejów filozofii i teologii na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku”

„Universitätsstudium und Gesellschaft in Mitteleuropa vom 15. bis zum 18. Jahrhundert”, pod redakcją Krzysztofa Ożoga i Macieja Zdanka

Maciej Zdanek: Uniwersytet Krakowski wobec własnej przeszłości w XV–XVI wieku

okadka_BASTER-f387c3dfbb8e56778dac976e928ebb2a.jpg 46zł
Dodaj do koszyka
Polski English